minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

San Lorenzo gemeenschappen

De orde van de kapucijnen kent sinds een aantal jaren het project “Fraterniteiten voor Europa”, ook het “Project San Lorenzo” genoemd. Dit project betreft de oprichting van nieuwe internationale broedergemeenschappen van vijf tot zeven kapucijnen op markante plaatsen in Europa of in landen in Europa waar de orde vroeger sterk aanwezig was maar waar de presentie nu steeds verder verzwakt. San Lorenzo gemeenschappen worden gekenmerkt door

 • het leven en doorgeven van kapucijns/franciscaanse spiritualiteit
 • een intensief gemeenschapsleven
 • een intensief geestelijk leven (eredienst, getijdengebed, meditatie en stilte) waarvoor speciaal ook
  leken worden uitgenodigd die op zoek zijn naar zingeving en oriëntatie
 • het geven van een authentiek getuigenis van franciscaanse armoede en eenvoud
 • het verlenen van gastvrijheid/ de mogelijkheid om met anderen samen te leven
 • openheid voor de oecumene en de dialoog tussen religies
 • nabijheid bij de armen, inzet voor mensen in de marge
 • adequate verkondiging van het Evangelie in de post-seculiere samenleving
 • het plegen van een zorgvuldige omgang met de schepping/ een ecologisch duurzame levensstijl

In Europa zijn er San Lorenzo gemeenschappen te vinden in Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië. Binnen de Delegatie van de Lage Landen, zijn San Lorenzo gemeenschappen gevestigd in Antwerpen en Meersel-Dreef. In Nederland zal in de loop van het jaar 2024 een San Lorenzo gemeenschap gesticht worden in het Emmausklooster in Velp (N.Br.), het oudste nog bestaande franciscaanse klooster in Nederland. De foto is genomen tijdens een bijeenkomst van alle leden van San Lorenzo gemeenschappen in 2023 in Assisi en toont de leden van de San Lorenzo gemeenschappen in Antwerpen en Meersel-Dreef.

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse NIEUWSBRIEF”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief