minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Franciscus van Assisi

De kapucijnen leven volgens de regel van de heilige Franciscus. Hij werd in 1182 (sommige bronnen spreken ook van 1181) geboren als Giovanni di Pietro di Bernardone in Assisi, Italië. Zijn vader, lid van de burgerij en een rijk lakenkoopman, gaf hem de naam “Francesco”. De jonge Franciscus was populair en had veel vrienden die zijn vrolijke manier van doen waardeerden. De zoon uit een rijke familie vierde grootse feesten en gaf het geld dat hij tot zijn beschikking had graag uit. In Italië waren er in de middeleeuwen vaak gewapende conflicten tussen steden – onder andere tussen Assisi en Perugia. De jonge Franciscus nam ook deel aan een veldtocht maar werd in 1202 gevangen genomen en gevangen gezet. Zijn gezondheid leed lange tijd onder de gevolgen van deze gevangenschap.

Na zijn terugkeer ging Franciscus op zoek naar wat God van hem wilde. Hij ging op bedevaart naar het graf van de Heilige Petrus in Rome. Bij het verlaten van de Sint Pieter ontmoette Franciscus een bedelaar en vroeg hem voor één dag zijn kleren met hem te ruilen. De voorname burgermanszoon werd iemand die in lompen mensen om aalmoezen vroeg.

Franciscus ervoer een bijzondere ontmoeting met God in een kleine kapel aan de rand van Assisi. Hij was in gebed verzonken toen hij een stem vanaf het kruis hoorde: “Franciscus, zie je niet hoe mijn huis uiteen valt? Ga heen en richt het weer op! “Franciscus nam dit letterlijk en begon de kapellen in de omgeving te renoveren waarvoor hij onder andere lakenstoffen van zijn vader verkocht, een actie die zijn vader choqueerde en die tot grote onenigheid leidde. Franciscus maakte zich in een rechtszaak volledig los van zijn vader en daarmee van zijn burgerlijke leven, waarvan de volgende woorden zijn overgeleverd: “Tot nu toe heb ik U op deze aarde mijn vader genoemd; voortaan zal ik zeggen: ‘Vader, U die in de hemel zijt’.”

Franciscus verliet Assisi en leefde voortaan als kluizenaar. Hij zwierf door de straten, bedelde en vernieuwde de kapellen rond Assisi. Zijn levensstijl maakte op steeds meer mensen indruk, zodat de eerste broeders zich bij hem voegden. Onder de eersten waren Bernado di Quintavalle en Pietro Catanii. In een kerk sloegen ze drie keer de Bijbel open om de wil van God te achterhalen. Drie keer stuitten zij op baanbrekende woorden: het ging over het leven in armoede, het afstand doen van goederen en het vastberaden volgen van Christus.

De gemeenschap groeide en Franciscus probeerde, samen met 12 broeders, paus Innocentius III in Rome de levenswijze van zijn groep te laten bevestigen. De paus gaf Franciscus toestemming om volgens zijn regel in armoede te leven en bekering en boetedoening te prediken.

Een belangrijke ontmoeting in het leven van Franciscus vond plaats in 1219 – tijdens de kruistocht van Damiette. Franciscus wilde het evangelie naar andere landen brengen en sloot zich aan bij het leger van de kruisvaarders dat op weg was naar Egypte. Bij de monding van de Nijl werd hij, tegen alle verwachtingen in, toegelaten tot de sultan en predikte hij in het kamp van het moslimleger. Een ontmoeting met de Islam die hem voor de rest van zijn leven zou tekenen.

In de nazomer van 1224 trok Franciscus zich terug op een berg nadat hij de leiding van de snel groeiende gemeenschap had overgedragen. Daar, op het feest van de Kruisverheffing, zou de Gekruisigde aan hem zijn verschenen en werden stigmata zichtbaar. Deze worden geïnterpreteerd als afdrukken van de wonden van Christus. Andere bronnen zeggen dat de stigmatisering van Franciscus pas kort voor zijn dood plaatsvond.

Franciscus stierf op 3 oktober 1226 na zonsondergang. Hij liet zich op de grond leggen en bad tot hij stierf. Hij zei: “Ik heb het mijne gedaan; wat jullie moeten doen, moge Christus jullie leren!” De heiligverklaring volgde snel: al op 16 juli 1228 werd Franciscus van Assisi heilig verklaard door paus Gregorius IX.

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNIEUWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief