minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Missie voor de wereld, missie voor de mensen

FOTOS: KAPUCIJNEN

De broeders van de Delegatie van de lage Landen zijn betrokken bij missiewerk in Indonesië, India, Pakistan, Congo, Chili, Tanzania en blijven het werk van de plaatselijke broeders ondersteunen.

Voor veel mensen is de term “missiewerk” een moeilijk woord geworden, geassocieerd met de gewelddadige verovering en kolonisatie van voorbije eeuwen. Maar het woord missie verwijst oorspronkelijk naar de opdracht van Jezus aan zijn leerlingen: “Ga de hele wereld rond en verkondig het Goede Nieuws!”.

Evangelisatie beschrijft dus goed wat er bedoeld wordt met missie: het goede nieuws brengen van Gods allesomvattende, onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen, zonder voorbehoud. En deze liefde moet tastbaar worden gemaakt door actief te helpen, zodat alle mensen een menswaardig en Godwaardig leven kunnen leiden. In de praktijk dienen missionarissen meestal in bestaande christelijke gemeenschappen zonder mensen van andere religies uit te sluiten van hun sociale betrokkenheid. Als individuen zich op basis van dit levensgetuigenis uit vrije wil tot Christus bekeren, worden ze graag geaccepteerd.

NIEUWSBRIEF

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse NIEUWSBRIEF”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief