minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Steun de kapucijnen

Wij kapucijnen zetten ons op verschillende manieren in voor kerk en samenleving. Wij komen op voor een rechtvaardiger wereld, voor vrede en voor een verantwoordelijke omgang met de schepping. Ons christelijk geloof geeft ons zin en stabiliteit.

Om onze missie te kunnen vervullen, hebben we uw hulp nodig! Uw donatie steunt ons kapucijnen in ons werk en in de scholing van de broeders. Op de website en in de nieuwsbrief is meer te weten komen over onze verschillende activiteiten. Bij vragen kunt U contact opnemen met het secretariaat in Tilburg.

Wilt U voor giften vanuit Nederland de volgende rekening gebruiken:

NL61 INGB 0001 0711 60
Tnv. provinciale overste der kapucijnen
Onder vermelding van ‘gift’

Wilt U voor giften vanuit Vlaanderen de volgende rekening gebruiken:

BE12 0000 1306 5492
Tnv. Vlaamse kapucijnen VZW
Onder vermelding van ‘gift’

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Pace e bene, vrede en het alle goeds!

Broeder Christophorus Goedereis, delegaat