minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

kapucijnen

ontdekken

Privacy Policy

De Delegatie van de Lage Landen van de Minderbroeders Kapucijnen is gevestigd op de Korvelseweg 165, 5025 JD Tilburg.

Het bestuur van de Delegatie van de Lage Landen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Paul Wennekes is de Functionaris Gegevensbescherming van de minderbroeders kapucijnen.
Hij is te bereiken via email pw@paulwennekes.eu
Tel.: +31(0)683036160
Website: www.kapucijnen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
De delegatie van de minderbroeders kapucijnen verwerkt persoonsgegevens met het oog op de toezending van de nieuwsbrief KapNieuws per email of met de post. We hebben deze gegevens van u zelf ontvangen met het doel datgene te kunnen toesturen waar om gevraagd is door degene die zijn of haar adres heeft afgegeven.
Voor dit doel verzamelen wij de volgende gegevens:

– Naam
– Emailadres
– Adresgegevens
– op welke manier we uw gegevens hebben ontvangen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet verwerkt.

Nieuwsbrieven  – afmelden – inzage en correctie
Voor alle per email of per post toegezonden berichten geldt dat deze kunnen worden afgemeld op het adres van waar deze vandaan komen. Op het contactadres kan worden gevraagd welke gegevens wij van ontvangers beheren en kunnen correcties worden doorgegeven.

Beveiliging
De door de minderbroeders beheerde gegevens worden beheerd in een beveiligde omgeving. Er zijn maatregelen genomen tegen verlies van de gegevens en onrechtmatig gebruik.