minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Preventie en misbruik

Zowel in Nederland als in Vlaanderen hebben de conferenties van oversten instanties ingericht waaraan de kapucijnen zich bij meldingen van misbruik oriënteren. Vanzelfsprekend worden meldingen van seksueel misbruik of van ander grensoverschrijdend gedrag op neutrale en professionele wijze behandeld. Voor nadere informatie zie:

voor Nederland: https://www.knr.nl/over-knr/misbruik-en-preventie/

voor Vlaanderen: https://www.kerknet.be/seksueel-misbruik-melden

foto preventie