minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Nieuw begin in het Emmausklooster

Het San Lorenzo project in Velp bij Grave (Noord Brabant) begint steeds concretere vormen aan te nemen. In totaal zitten er op dit moment 7 broeders in de pijplijn voor de start van de nieuwe broederschap. Broeder Christophorus Goedereis, de delegaat voor de Lage Landen, is namens de minister-generaal in Rome en de provinciaal-overste in München, in gesprek met broeders uit onder andere India, Indonesië en Tanzania.

In het visiedocument van dit project staat geschreven:

“De oudste franciscaanse plek in Nederland zal door de kapucijnen nieuw leven worden ingeblazen. Het voormalige kapucijnenklooster „Emmaüs“ zal weer een plaats van stilte en gebed worden, een plaats voor de begeleiding van pelgrims en een plaats voor mensen en groepen die geïnteresseerd zijn in franciscaanse spiritualiteit en in het religieuze leven. De broeders van de nieuwe internationale gemeenschap leven een authentiek broederlijk en spiritueel leven. Ze leiden een eenvoudig en ecologisch duurzaam leven. Ze staan open voor gasten, pelgrims, zinzoekers en geïnteresseerden in franciscaanse spiritualiteit en in het religieuze leven. Ze bieden een jaarlijks franciscaans programma aan in het Emmausklooster. Ze zoeken samenwerking met andere franciscaanse groepen uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Ze nemen diensten op zich die door de plaatselijke kerk worden gevraagd. Ze dienen de “armen van deze tijd”.  Ze zoeken naar nieuwe manieren van aanwezigheid en verkondiging in de digitale wereld, vooral in de sociale media. Ze staan open voor dialoog tussen mensen van verschillende culturen en geloofsovertuigingen – de samenwerking met de kerken van de Reformatie speelt hierbij een bijzondere rol. Het doel van het project is om “de vlam van ons charisma weer aan te wakkeren” in een van de meest geseculariseerde landen van Europa, waar de aanwezigheid van de Orde in het verleden een van de sterkste was en tegenwoordig een van de zwakste ter wereld.

De nieuwe internationale communiteit is een nieuw begin in een land waar in de jaren zestig van de vorige eeuw meer dan 600 kapucijnen woonden. Het Emmaüsklooster in Velp ligt 16 kilometer van de stad Nijmegen en 30 minuten van de Duitse grens. De geïnteresseerde broeders voor de nieuwe gemeenschap bereiden zich inmiddels voor op hun komst naar Nederland, de eerste broeders komen naar verwachting in oktober 2024 naar Nederland. Zij komen inmiddels regelmatig bijeen voor een videoconferentie om elkaar te leren kennen en sommigen zijn al begonnen met online taallessen Nederlands.

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNEWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief