minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Kapucijnenklooster Tilburg sluit | Broeders op weg naar Breda

Het is nu officieel: het kapucijnenklooster aan de Korvelseweg in Tilburg sluit dit jaar (2024) zijn deuren. Er wordt al enige tijd gezocht naar een nieuwe woonplek voor de gemeenschap van momenteel 20 bewoners, allemaal oudere mensen, waarvan velen zorgbehoevend zijn.
Nu is deze plek gevonden. De 15 kapucijnen nemen hun intrek in het klooster Mater Dei in Breda, samen met 3 broeders Penitenten en 2 leken. Een aantal jaren geleden bouwden de zusters Franciscanessen van de congregatie “Alles voor Allen” op het grote terrein van hun voormalige moederhuis in Breda een nieuw gebouw voor zorgbehoevende oudere zusters. Momenteel wonen er 15 zusters en enkele gepensioneerde priesters. Het zeer mooie en moderne huis met een franciscaanse sfeer biedt voldoende ruimte om de groep broeders uit Tilburg te huisvesten en voldoet bijna ideaal aan hun behoeften te voldoen. Inmiddels zijn de verhuisdata bekend, in oktober van dit jaar zullen de laatste broeders het klooster in Tilburg verlaten hebben. “Natuurlijk is het een pijnlijke breuk voor ons allemaal, maar we zijn dankbaar dat we zo’n goed alternatief hebben gevonden,” zegt broeder Ad Vermeulen, huisoverste en met zijn 66 jaar de jongste kapucijn in Tilburg, “en natuurlijk nemen we niet stilletjes en stiekem afscheid – er zullen ergens dit najaar passende afscheidsvieringen zijn, we hebben tenslotte veel te danken aan de mensen in deze stad.”

Met de verhuizing van de kapucijnen krijgt ook het pand met de kloostertuin een nieuwe bestemming. Het Tilburgse klooster uit 1882 wordt voortgezet in de geest van de stichter van de orde, Franciscus van Assisi. Er wordt al enige tijd gewerkt aan een concept gebaseerd op de vier pijlers: sociaal, maatschappelijk, spiritueel en duurzaam.

De volgende groepen worden momenteel overwogen als nieuwe gebruikers van het pand: een jongerenhospice, een studentenwoongroep, een huisartsenpraktijk, een buurtinitiatief en een woongroep op religieuze basis. Voor het laatste werkt Broeder Ad Vermeulen, de huidige overste van de Tilburgse gemeenschap, aan een idee voor een woongroep van Nederlandse religieuzen uit verschillende gemeenschappen. Dit zou ervoor zorgen dat er ook in de toekomst een zekere aanwezigheid van kapucijnen in Tilburg zou blijven, het hele complex moet echter eerst verbouwd worden wat zeker zo’n anderhalf jaar zal duren. Waar tot nu toe het gebouwencomplex en de tuin gebruikt worden door de kapucijnen, zal de nieuwe bestemming vanaf 2026/2027 leiden tot meer open en toegankelijke gebouwen en tuin. Het huidige klooster zal transformeren naar een stadsklooster dat onderdeel gaat worden van de wijk Korvel.

De opdracht voor de verdere projectontwikkeling is inmiddels toegekend aan aannemer Roelofs&Haase in Rijssen. Nico Haase, de eigenaar van dit van oudsher gevestigde familiebedrijf, is ook de eigenaar van het voormalige kapucijnenklooster in Velp (Noord-Brabant), waar de nieuwe Delegatie van de Minderbroeders Kapucijnen in de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen) een nieuwe start voor de orde plant met een internationale gemeenschap van kapucijnen. Voor eind april 2024 zal Nico Haase het plan voor de herontwikkeling voor het Tilburgse klooster verder uitwerken en doorrekenen en kijken hoe en of het programma passend ingevuld kan worden.

Ook voor de huidige medewerkers van het klooster in Tilburg wordt goed gezorgd. Er is jaren geleden al een sociaal plan opgesteld om de overgang naar de arbeidsmarkt voor de ruim 30 medewerkers goed te laten verlopen.

Samen met het klooster sluit ook de kerk haar deuren, de laatste openbare kerkdienst zal op 30 juni plaats vinden. Er komen echter ook spirituele ruimtes voor de nieuwe gebruikers in het dan gerenoveerde pand. Een feestelijk afscheid van het klooster is voor 6 oktober van dit jaar voorzien.

Broeder Christophorus Goedereis, delegaat en daarmee leider van de Delegatie van de Minderbroeders Kapucijnen in de Lage Landen, is ervan overtuigd: “We staan momenteel op een historisch keerpunt. Een lang en succesvol hoofdstuk van onze geschiedenis in de Lage Landen loopt ten einde maar we willen proberen een nieuwe start te maken met jonge internationale gemeenschappen in een paar geselecteerde plaatsen. We zullen goed voor onze oudere medebroeders zorgen, maar we willen ook ruimte creëren voor een nieuw begin.”

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNEWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief