minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Kapucijnen bereiden zich voor op het generaal kapittel

Van 24 augustus tot 14 september 2024 vindt in Rome het generaal kapittel van de Kapucijnenorde plaats. Op de agenda staan de verkiezing van een minister-generaal en belangrijke kwesties met betrekking tot de samenwerking binnen de orde.

Het generaal kapittel in Rome vindt elke zes jaar plaats. Dit jaar komen de kapucijnen bijeen in het “Collegio San Lorenzo da Brindisi”. Het Collegio is een studiecentrum van de orde dat ruimte biedt aan maximaal 200 mensen, onder andere in het grote auditorium waar de plenaire vergadering van het kapittel plaatsvindt. Tijdens de drie weken durende bijeenkomst kiezen kapucijnen uit de hele wereld hun nieuwe minister-generaal en hun generaal bestuur en bepalen ze ook de belangrijkste onderwerpen voor de volgende ambtstermijn, die loopt van 2024 tot 2030.

“In de komende jaren zal de internationalisering één van de belangrijksten onderwerpen zijn voor ons in de orde,” zegt br. Christophorus Goedereis, die samen met provinciaal overste br. Helmut Rakowski als gekozen gedelegeerde van de Duitse kapucijnenprovincie (inclusief de delegaties in België, Nederland en Oostenrijk) naar Rome reist. Voor br. Christophorus wordt dit zijn vierde generaal kapittel op rij. “De vraag naar een gemeenschappelijke identiteit als kapucijnen wereldwijd speelt hier ook een rol, en de internationale San Lorenzo-gemeenschappen zouden een goede impuls kunnen geven,” zegt br. Christophorus, die zelf bezig is om, naast Antwerpen en Meersel-Dreef, in het voormalige kapucijnenklooster van Velp bij Grave (Noord-Brabant) een derde internationale gemeenschap in de Lage Landen op te bouwen

De kapucijnenorde heeft een democratische structuur. De broeders komen regelmatig op verschillende niveaus bijeen om te discussiëren en te beslissen over de inhoud van hun leven. Alle leidinggevende functies in de orde zijn beperkt in tijd: een kapucijn mag voor een leiderschapspositie normaal gesproken maar één keer herkozen worden, dus maar twee achtereenvolgende termijnen dienen.

Op het provinciale niveau van de Duitse kapucijnenprovincie vindt elke drie jaar het zogenaamde provinciaal-kapittel plaats, voor het laatst in 2022 in Münster. Om de zes jaar komen alle gekozen oversten van de provincies wereldwijd en andere broeders samen op het generaal kapittel in Rome om de generale leiding van de Kapucijnenorde te kiezen. “De Duitse Kapucijnenprovincie met vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland stuurt twee broeders naar Rome, omdat ze meer dan 100 broeders in haar provincie heeft,” zegt broeder Helmut. Een pauselijke audiëntie vindt meestal ook plaats tijdens een algemeen kapittel. Br. Helmut en br. Christophorus zullen zeker veel te vertellen hebben als ze half september na drie weken van ontmoetingen terugkeren uit Rome.

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNEWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief