minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Foto: Kapucijnen

Foto:Kapucijnen

Foto:Kapucijnen

Foto:Kapucijnen

Foto:Kapucijnen

Herentals (B)

In 1887 vestigden de kapucijnen zich in Herentals. Het huidige klooster in de Kapucijnenstraat nr. 9, dat het vorige vervangt, is meer aangepast aan de noden van oudere medebroeders. Het werd in 1993 voltooid. Het weerspiegelt waar de kapucijnen voor willen staan: een broedergemeenschap vormen waarin openheid en licht centraal staan. Het klooster met zijn kloostergang, zijn veel glas en grote ruimtes, heeft een open architectuur, is licht en luchtig. Het doel is om onze ogen open te houden voor de wereld en voor elkaar – zoals Franciscus van Assisi leerde.

De jongste medebroeder is 80 jaar. “Broederschap” staat centraal bij alles wat de plaatselijke broeders doen. Bidden, eten, recreëren, praten met elkaar. Samen lusten en lasten van het ouder-worden dragen.

Toch leeft deze broederschap niet naar binnen gekeerd. Zij is nog sterk met de wereld verbonden. Mensen kunnen hier altijd terecht voor een gesprek, de broeders nodigen graag gasten uit voor hun gebed en voor de dagelijkse eucharistieviering. Zij zijn op de parochie betrokken, richten franciscaanse avonden in en willen de franciscaanse spiritualiteit graag doorgeven. Er zijn broeders die actief zijn in verschillende vormen van pastoraal zoals: parochiepastoraal, het werk voor zigeuners en foorkramers, gebedsgroepen van pater Pio, het geven van conferenties.

Contact

MINDERBROEDERS KAPUCIJNEN DELEGATIE VAN DE LAGE LANDEN
Kantoor Antwerpen
Delegaat.LL@kapuziner.org
www.capuchins.be

Fraterniteit Antwerpen
Ossenmarkt 14
2000 Antwerpen
fraternity_antwerp@capuchins.be

Fraterniteit Meersel-Dreef
Dreef 38
2328 Meersel-Dreef
gardiaan-meersel-dreef@capuchins.be

Fraterniteit Herentals
Kapucijnenstraat 9
2200 Herentals
herentals@capuchins.be

KAPNIEUWS

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNIEUWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief