minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Provinciaal Helmut Rakowski

„We gaan de toekomst met vreugde en vertrouwen tegemoet“ DE KAPUCIJNEN HEBBEN IN DE ZOMER van 2022 EEN NIEUWE PROVINCIAAL GEKOZEN. BR. HELMUT RAKOWSKI ZAL DE ORDE DE KOMENDE JAREN LEIDEN. EEN GESPREK OVER VORMENDE ERVARINGEN IN MEXICO, DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE ORDE EN

God – een liefdesverhaal, gesprek met Klaas Blijlevens

Sinds enige tijd ligt het boek ‘God, een liefdesverhaal. De minnemystiek van Ruusbroec’ van Klaas Blijlevens in de boekhandel. Een welkome gelegenheid om met de auteur, de sympathieke Nederlandse kapucijn die al decennia lang in Vlaanderen woont en werkt, een gesprek te voeren. Dat de

“De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen horen”

“De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen horen” Br Benedict Ayodi komt uit Kenia en werkt sinds 2021 voor Franciscans International in New York. In dit interview legt hij uit wat de Franciscaanse mensenrechtenorganisatie doet en wat hem motiveert. Br. Benedictus,

Raniero kardinaal Cantalamessa

„Het gaat om het prediken van Christus“ RANIERO KARDINAAL CANTALAMESSA IS EEN KAPUCIJN EN OFFICIEEL PREDIKER VAN HET PAUSELIJK HUIS. IN DIT INTERVIEW VERTELT DE RELIGIEUS ONS HOE HET WERK IS, WAT EEN GOEDE PREEK IS EN WAAROM JEZUS VANDAAG DE DAG EEN GOEDE TELEVANGELIST

Adrian Holderegger

„Een Zwitserse kapucijn bij de VN“ DE ZWITSERSE KAPUCIJN ADRIAN HOLDEREGGER WERKT BIJ DE VERENIGDE NATIES ALS „AMBASSADEUR VOOR DE VREDE“. IN DIT INTERVIEW VERTELT HIJ OVER ZIJN ROL EN DE KANSEN EN UITDAGINGEN VAN DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG. Broeder Adrian, u bent een „VN-ambassadeur voor

Stefan Walser

„We zouden er goed aan doen ons geloof te verrijken met meer verwondering en twijfel“ HET NIEUWE (DUITSTALIGE) BOEK VAN BROEDER STEFAN WALSER GAAT OVER DE VRAAG „ONTBREEKT GOD?“. IN DIT INTERVIEW LEGT HIJ UIT WAAROM DEZE VRAAG BELANGRIJK IS EN HOE AUTEURS DEZE VRAAG

Thomas Dienberg

Waarden en leiderschap: „Spiritualiteit is onderdeel van leiderschap“ WELKE ROL SPELEN WAARDEN EN FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT VOOR LEIDEND PERSONEEL? BROEDER THOMAS DIENBERG, HOOGLERAAR SPIRITUALITEIT, WERKT MET ONDERNEMERS EN ZEGT: „IN HET DAGELIJKS LEVEN ONTBREEKT HET VEEL TE VAAK AAN TIJD OM AAN JEZELF TE WERKEN.“ Welke

“Vrijheid is het echte doel van het geloof”

BROEDER STEFAN KNOBLOCH “Broeder Stefan, steeds meer mensen verlaten de kerk. Zien we een geloofscrisis? Broeder Stefan Knobloch: Nee. Het is niet zozeer een geloofscrisis als wel een crisis van de kerk als instituut. Dit is te zien aan het grote aantal mensen dat zich

Radio Maria interviews

De Vlaamse tak van Radio Maria heeft in het verleden twee interviews gevoerd met Kapucijnen: Klaas Blijlevens en Kenny Brack