minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

“De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen horen”

“De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen horen”

Br Benedict Ayodi komt uit Kenia en werkt sinds 2021 voor Franciscans International in New York. In dit interview legt hij uit wat de Franciscaanse mensenrechtenorganisatie doet en wat hem motiveert.

Br. Benedictus, wat doet Franciscans International (FI) bij de Verenigde Naties?

De belangrijkste taak van Franciscans International (FI) bij de Verenigde Naties is campagne voeren voor menselijke waardigheid en rechtvaardigheid voor het milieu. We streven naar een wereldgemeenschap waarin de waardigheid van ieder mens wordt gerespecteerd, hulpbronnen eerlijk worden verdeeld, het milieu wordt beschermd en naties en mensen in vrede en harmonie leven.

Wat doe je precies voor Franciscans International?

Als Outreach Officer voor FI is mijn belangrijkste taak het bereiken van Franciscanen over de hele wereld om hen in contact te brengen met de missie van onze organisatie bij de Verenigde Naties. Hoe ziet mijn dag eruit? Regelmatige communicatie met Franciscaanse groepen, het bijwonen van netwerkvergaderingen met Franciscanen en onze partners en het coördineren van verschillende werkgroepen en comités bij de VN.

Kun je een specifiek project noemen waar je momenteel aan werkt?

Natuurlijk zal ik dat graag doen! Ik heb bijvoorbeeld onlangs de conferentie van de Franciscaanse Federatie bijgewoond in St Louise, Missouri. Dit is de jaarlijkse bijeenkomst waar Franciscanen uit de hele Verenigde Staten samenkomen om te netwerken, samen te werken en het Franciscaanse charisma te leven. Dit jaar stond het thema “inclusie” centraal.  Franciscans International was aanwezig om informatie te geven over ons werk en hoe Franciscanen actief kunnen deelnemen. Ik ben momenteel bezig met de follow-up van deze conferentie.

Hoe ben je in New York terechtgekomen?

Ik kom oorspronkelijk uit Kenia in Oost-Afrika. Ik ben ongeveer twee jaar geleden naar New York verhuisd om voor en met Franciscans International te werken. Ik woon bij de kapucijnen van de provincie St Mary in de Our Lady of Sorrows Parish in Manhattan.

Waarom wilde je voor FI werken?

Het werk van FI is belangrijk voor mij omdat het gebaseerd is op de Franciscaanse waarden en deze uitdraagt. Het behandelt zaken zoals extreme armoede, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en zorg voor de schepping. Door voor FI te werken, kan ik mijn franciscaanse roeping en charisma beleven. Het laat me ook toe om te getuigen van de waarden van het Evangelie, die oproepen tot gerechtigheid, vrede, verzoening en zorg voor de schepping. Ik ben al heel lang verbonden met FI, voor het eerst als stagiaire in 2011. Later was ik zes jaar lang lid van de internationale raad en vertegenwoordigde ik de kapucijnen.

Wat drijft je?

Ik word altijd geïnspireerd door de woorden van Paus Franciscus in Laudato Si: we moeten zowel de “schreeuw van de aarde als de schreeuw van de armen” horen. Dit gaat specifiek over oplossingsstrategieën om armoede te bestrijden, de waardigheid van de gemarginaliseerden te herstellen en tegelijkertijd de natuur te beschermen.

Wat belemmert uw werk bij de Verenigde Naties?

De Covid pandemie was natuurlijk een grote belemmering voor ons werk bij de VN. Twee jaar lang konden we niet werken zoals we wilden door de vele beperkingen. Een ander obstakel is van financiële aard. In het verleden hadden we niet altijd voldoende fondsen om te werken aan vitale projecten in lijn met onze missie.

Wordt de Franciscaanse stem gehoord in New York?

Ja, ik zou zeggen van wel! We hebben een consultatieve status bij de VN. We kunnen er op verschillende manieren voor zorgen dat de getuigenissen van de Franciscanen worden gehoord door de internationale gemeenschap. We faciliteren ontmoetingen tussen onze franciscaanse broeders en zusters en de landenvertegenwoordigers. Deze landenvertegenwoordigers beïnvloeden het beleid en het leven van veel gemarginaliseerde mensen over de hele wereld. En er zijn ook successen: de erkenning van het “mensenrecht op een schoon, gezond en duurzaam milieu” door de Verenigde Naties is een belangrijke mijlpaal op weg naar meer internationale en nationale inspanningen om te zorgen voor ons gemeenschappelijk huis, de Aarde. FI is hier zeer actief bij betrokken.

Wat zijn “Franciscaanse waarden” precies? Hoe leg je dit uit aan iemand die er nog nooit mee te maken heeft gehad?

De belangrijkste franciscaanse waarden zijn nederigheid, eenvoud, broederlijkheid en dienstbaarheid aan de gemarginaliseerden in onze samenleving. Franciscaanse waarden sluiten dus nauw aan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het unieke werk van Franciscans International is om de melaatsen van vandaag te omarmen zoals Franciscus van Assisi dat 800 jaar geleden deed.

Hartelijk dank voor het interview!

Het interview werd afgenomen door Tobias Rauser.

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNIEUWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief