Meditatie van de dag

In de naam van God, de barmhartige, de erbarmende,
Prijs God van het Heelal, die ons geschapen heeft en die ons verdeeld heeft in stammen en volkeren, zodat we elkaar leren kennenen elkaar niet verachten.
Als je vijand vrede wil: wees dan bereid tot vrede en vertrouw op God, want jouw Heer is één, die alles weet, die alles hoort.
En de dienaren van God: vol genade zijn zij die op de aarde leven in nederigheid.
Wanneer wij ons tot hen richten, zeggen wij: "Vrede!"