minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Xaveer Janssens, minderbroeder kapucijn

Geboren op: 21 september te Antwerpen

Kapucijn vanaf: 1962

Gestorven op: 2 maart 2024

Begraven op: Meersel-Dreef

Op 21 september 1929 werd broeder Xaveer Janssens te Antwerpen geboren. Bij zijn geboorte kreeg Xaveer de naam van zijn vader: François. Tijdens de oorlog woonden zij in Merksem, maar  trokken daarna naar Boechout, dat hun echte thuis werd. Als jonge man was François werkzaam bij de Welvaartwinkels.

In 1962, François was toen 33 jaar, trad hij binnen in het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen te Edingen en legde in 1964 zijn eerste gelofte af. Als kloosternaam koos hij Xaverius. Zijn eerste benoeming was refterier en factotum in het klooster te Izegem. In 1966 werd hij te Meersel-Dreef  benoemd tot bedelbroeder en koster. In 1978 gaat hij voor één jaar naar Edingen als koster en als ziekenverzorger. Maar in 1979 keert hij terug naar Meersel-Dreef. Daar zal hij praktisch heel zijn religieus leven uitbouwen en krijgt er de veelomvattende taak van koster.

Dat Xaveer met zijn wortels diep in de Dreef’se grond geworteld stond kunnen wij opmaken uit zijn werkzaamheden. Als koster helpt hij mee de diensten verzorgen in de kerk, maar ook in het Mariapark. Met zijn bugel wordt hij spelend lid van de fanfare. Als dirigent leidt hij het kerkkoor, waarvoor hij erg gewaardeerd werd. Hij bouwt er hechte vriendschappen uit, een band met vrienden, die hem tot op heden zeer nabij zijn gebleven. De Lourdesgrot en het Maria park waren een domein voor zijn gebed en voor zijn dagelijks verzet.

Xaveer was immers een waarlijk kind van Maria. De Lourdesgrot was zijn habitat. Meermaals trok hij ook naar Lourdes zelf.  Enkele keren was hij in Italië te vinden, in Assisi en in Rome. Zijn rozenkrans was nooit uit zijn handen, dit gebed was zijn sterkte en zijn troost. Hij was een trouwe medebidder in het breviergebed.

Rond de tijd dat Xaveer 70 jaar werd, in de jaren 90,  begint hij de kwalen van de ouderdom te voelen. Na het kapittel van 2021 wordt aan het klooster te Meersel-Dreef een nieuwe bestemming gegeven en men start er met een internationale broederschap. Samen met twee medebroeders verhuist broeder  Xaveer naar Herentals verhuizen, dit is voor broeder Xaveer wel een zware dobber.

Zijn zwakke gezondheid heeft hij niet in Meersel-Dreef gelaten. Aanvankelijk kon Xaveer zijn plan nog trekken met een rollator maar uiteindelijk geraakte hij in een rolstoel. Tijdens een hospitalisatie werd vastgesteld dat de gezondheid van Xaveer niet goed was, hij had kwalen die niet meer te verhelpen waren. Broeder Xaveer kon de laatste weken nog moeilijk eten en drinken. Hij verzwakte en vermagerde sterk. Op zaterdag 2 maart is hij zachtjes ingeslapen. Hij is thuis gekomen bij de Vader en verenigd met allen die hem zo dierbaar waren, zijn ouders en zijn zusters. Moge hij rusten in de vrede van de Heer.

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNEWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief