minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

kapucijnen

ontdekken

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kapucijnen.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Kapucijnse Delegatie van de Lage Landen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Delen van berichten via social media is wel toegestaan.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Kapucijnse Delegatie van de Lage Landen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kapucijnse Delegatie van de Lage Landen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website vermeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Kapucijnse Delegatie van de Lage Landen te mogen claimen of te veronderstellen.

De Kapucijnse Delegatie van de Lage Landen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Kapucijnse Delegatie van de Lage Landen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kapucijnen.com op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl