minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

„Theologie im Übergang“: Identität, Digitalisierung und Dialog

GELOOF, RELIGIE EN THEOLOGIE VERANDEREN. HET NIEUWE BOEK “THEOLOGIE IN TRANSITIE”, ONDER REDACTIE VAN KAPUCIJN STEFAN WALSER EN ANDEREN, RICHT ZICH OP DE RELATIE TUSSEN GELOOF EN IDENTITEIT, DIGITALISERING EN DE DIALOOG MET ANDERE RELIGIES.

Geloof, religie en theologie maken een ingrijpend veranderingsproces door. Broeder Stefan Walser is co-redacteur van een boek dat licht werpt op drie onderwerpen die steeds belangrijker worden voor een huidige “theologie in transitie”: De relatie tussen geloof en “identiteit”, omgaan met het toenemende belang van digitale technologieën en de dialoog met andere religies, vooral de islam. “In de theologie zijn het niet alleen de antwoorden op traditionele vragen die momenteel veranderen, maar ook geheel nieuwe onderwerpen die plotseling op theologische bureaus belanden. In dit boek, dat voortkomt uit een conferentie in Paderborn over het onderwerp “De kerk in tijden van verandering”, pikken we drie zeer verschillende onderwerpen eruit, die we allemaal als zeer actueel beschouwen,” zegt broeder Stefan.

Het eerste onderwerp gaat over de vraag hoe we het “geloof” van mensen kunnen begrijpen met behulp van sociaal-psychologische theorieën over “identiteit” en hoe het geloof ertoe kan bijdragen dat mensen vandaag de dag hun identiteit vinden. Het tweede onderwerp werpt een gedifferentieerde blik op de betekenis van digitale technologieën voor mensen en hun religiositeit vanuit een sociaal-ethisch perspectief. Het derde thema is gewijd aan de interreligieuze dialoog met de islam. Meer specifiek gaat het over de vraag hoe wij christenen naar Mohammed kijken en of we hem misschien zelfs als een post-bijbelse profeet kunnen zien.

De drie thematische gebieden van het boek – identiteit, digitalisering, dialoog – kunnen ook los van elkaar gelezen worden. Het zijn allemaal academische essays die de huidige stand van de theologie in constante dialoog met andere wetenschappen weerspiegelen.

Klaus von Stosch, Stefan Walser und Anne Weber (Hg.)

Klaus von Stosch, Stefan Walser und Anne Weber (Hg.)

„Theologie im Übergang“: Identität, Digitalisierung und Dialog
Herder Verlag Freiburg 2022
ISBN: ISBN 978–3‑451–39262‑7
Prijs: € 28,-