minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

„Sinn finden. Kraft schöpfen“: Grundlagen christlicher Spiritualität, broeder Thomas Dienberg

Het nieuwe (Duitstalige) boek van kapucijn Thomas Dienberg “Sinn finden – Kraft schöpfen…” biedt een basiscursus christelijke spiritualiteit. Actueel, eigentijds en met concrete verwijzingen naar het dagelijks leven.

Alle basisbeginselen van christelijke spiritualiteit: volledig, actueel, levensecht en inspirerend! Dat is de belofte van het nieuwe boek van kapucijn Thomas Dienberg. In “Sinn finden – Kraft schöpfen…” behandelt de hoogleraar spiritualiteit tal van onderwerpen die voor iedereen in de wereld van vandaag een grote rol spelen. Deze omvatten: Spiritualiteit en de zoektocht naar zingeving, omgaan met angst en onzekerheid, verandering, ecologie en spiritualiteit, het vormgeven van relaties.De auteur gebruikt veel vragen om lezers door de fundamentele gebieden van spiritualiteit te leiden, legt de Bijbelse fundamenten uit en geeft praktische ideeën voor het leven van alle dag. Wat geeft mij steun, hoop en kracht? Is geloof nog modern? Hoe kan ik bidden of mediteren? Hoe kan ik omgaan met falen? Hoe kan ik leven met eerbied voor de schepping? Moet ik als christen politiek bedrijven? Hoe en waar kan ik een thuis vinden? Wie is mijn naaste?”Mijn boek is bedoeld voor lezers die hun eigen spiritualiteit willen onderzoeken, voor mensen die zoekende zijn, voor mensen in en buiten de kerken die vragen stellen. Aan het einde van elk hoofdstuk staan daarom vragen voor persoonlijke reflectie,” zegt br Thomas Dienberg. “Mensen blijven me vragen wat spiritualiteit eigenlijk is en hoe je het als christen kunt beleven in het dagelijks leven van vandaag. Daarom heb ik in het boek vragen aan de orde gesteld die mensen en ook mij vandaag de dag raken.” 

Broeder Thomas Dienberg is hoogleraar theologie van de spiritualiteit aan de Filosofisch-Theologische Hogeschool van Münster (PTH). Uit veel van zijn publicaties blijkt zijn belangstelling en focus: ascese en mystiek, franciscaanse spiritualiteit en vooral spiritualiteit en management/leiderschap. Thomas Dienberg is tevens directeur van IUNCTUS, competentiecentrum voor spiritualiteit in Münster.

Br. Thomas Dienberg

Br. Thomas Dienberg

„Sinn finden. Kraft schöpfen“: Grundlagen christlicher Spiritualität, broeder Thomas Dienberg
Katholisches Bibelwerk (Verlag)
ISBN: 978–3‑460–25561‑6 (ISBN)
Prijs: €19,95