minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Nieuw (Duitstalig) boek van broeder Stefan Knobloch: “Erosion des Glaubens? Nichts ist für immer verloren”:

De auteur en theoloog broeder Stefan Knobloch heeft een nieuw boek gepubliceerd. In ‘Erosie van het geloof? Niets is voor altijd verloren’ benadrukt de kapucijn het geloofspotentieel dat vandaag de dag nog steeds in de samenleving aanwezig is.

Een enquête die eind 2021 werd uitgevoerd door het Allensbach Instituut voedde de theorie van een “erosie van het geloof”. Met zijn nieuwe boek biedt broeder Stefan Knobloch een weerlegging. De kapucijner broeder, auteur en theoloog richt zich op het potentieel voor geloof in de samenleving. “Er is vandaag de dag veel meer “geloofszoeken” dan de simpele formule van een ‘erosie van geloof’ toelaat,” zegt de emeritus hoogleraar praktische theologie.

In zijn boek geeft de auteur tal van argumenten voor zijn stelling. Voor hem geeft het credo van de Amerikaanse godsdienstfilosoof Robert Bellah de essentie van de huidige geloofssituatie veel beter weer: “niets gaat ooit verloren”. Voor Stefan Knobloch is het ook duidelijk dat de kerk vaak geen optie meer is als klankbord (“Resonanzraum”) en collectieve interpretatieve autoriteit. “Dit mag echter niet geïnterpreteerd worden als een verlies van persoonlijk geloofspotentieel,” zegt de auteur.

In een eigen hoofdstuk gaat de auteur ook in op Franciscus van Assisi en zijn Franciscaanse beweging. Het gaat over Franciscus van Assisi’s ervaring van onzekerheid en dynamische verandering. “Franciscus en zijn beweging kunnen laten zien dat innerlijke impulsen van verandering, die op het eerste gezicht verwarrend lijken, het geheel ten goede kunnen komen,” schrijft de auteur.

Het boek is in de boekhandel of online te koop.

Een actueel interview met broeder Stefan Knobloch “Vrijheid is het echte doel van het geloof” kun je hier lezen.

Broeder Stefan Knobloch
Stefan Knobloch werd geboren in 1937 en trad in 1956 toe tot de kapucijnenorde. Van 1988 tot 2002 was hij hoogleraar praktische theologie aan de universiteit van Mainz. Hij is de succesvolle auteur van talrijke boeken en woont momenteel in Passau.

Broeder Stefan Knobloch

Nieuw (Duitstalig) boek van broeder Stefan Knobloch: “Erosion des Glaubens? Nichts ist für immer verloren”:
Europa Buch Verlag - Berlin 2023
ISBN: 9 791 220 134 934
Prijs: € 13,90