minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

LEUVEN

Kadoc Leuven

KADOC-KU Leuven bewaart sinds enkele jaren het archief van de Belgisch-Vlaamse kloosterprovincie van de orde van de Minderbroeders-Kapucijnen.  Dit rijke archief documenteert niet alleen het apostolaatswerk van honderden medebroeders aan de hand van hun persoonlijke nalatenschap, maar werpt ook een interessant licht op hun leven in de vele kloosters die de orde in Vlaanderen bezat. 

De Vlaamse kapucijnen hebben zich vaak een apostolaat aangetrokken dat zich in de marge van het traditionele priesterwerk bevond.  Zo trokken talrijke Kapucijnen zich het lot van de schippers en rondtrekkende foorreizigers aan, begeleidden ze Italiaanse migranten in Vlaanderen en Vlamingen in Parijs.  De Kapucijnen voelden zich het best thuis in hun kloosters die zij in armere volkswijken van Vlaanderen stichtten. 

Het merendeel van dit omvangrijke en goed bewaarde archief behelst de administratie van het centrale provinciale bestuur.  De administratoren binnen de provinciale curie legden sedert de herstart/ de juridische heroprichting van een Belgisch-Nederlandse ordecustodie in 1845, en later bij de afsplitsing van de Nederlandse kloosters en de oprichting van een autonome Belgische kloosterprovincie  in 1882, een perfecte administratie aan.  Hierbij werd uitermate goed zorg gedragen voor een consistente dossieropbouw, een gedegen conservering en gedetailleerde ontsluiting.  Het archief geeft bijgevolg een gedetailleerde kijk op het bidden en werken van de  orde in Vlaanderen, en dit dankzij de inspanning van opeenvolgende archivarissen, zoals de paters Hildebrand van Hooglede en Stan Teuns, de laatste titelvoerend archivaris van de Vlaamse provincie.

Naast archiefdossiers werden foto’s, missiefilms, affiches vanuit het vroegere centrale archiefdepot aan de Antwerpse Ossenmarkt aan KADOC overdragen.  Deze collectie sluit nauw aan bij de publicaties door medebroeders, tijdschriften (Vox Minorum, Handdruk, Franciscaanse Standaard) en franciscaanse ordeliteratuur die ook in het erfgoedcentrum terecht kwamen.  De Vlaamse Kapucijnen legden de basis voor het bisdom Molegbe in Congo, en waren pioniers in de missionering in Engeland en in Pakistan.  Ook dit apostolaat is overvloedig gedocumenteerd.

KADOC-KU Leuven is met deze overdracht uitgegroeid tot hèt erfgoedcentrum voor de studie van de ruimere Franciscaanse familie in Vlaanderen en Brussel.  Zo beheert het Leuvense centrum niet alleen de Vlaams-Belgische provinciearchieven van de drie mannelijke takken van de Eerste Orde (Franciscanen, Kapucijnen en Konventuelen), ook het merendeel van de Tweede Orde (Clarissen-Coletienen, Annuntiaten) als tal van kloosters en congregaties van reguliere Derde-Ordelingen of tertiarissen (Grauwzusters, Kapucinessen van de Boetvaardigheid) brachten hun papieren erfgoed bij KADOC-KU Leuven in bewaring.  De seculiere Derde Orde is eveneens sterk vertegenwoordigd met tal van lokale afdelingsarchieven.

Als landelijke beheerders van belangrijk religieus erfgoed treedt KADOC-KU Leuven graag in de voetsporen van talrijke ordearchivarissen en -bibliothecarissen en zetten we de jarenlange zorg en aandacht voor de papieren nalatenschap van de franciscaanse families zeer graag verder.

Een directe toegang tot de inventarissen van deze archieven en de bibliotheekcatalogi is te vinden via de weblink van KADOC-KU Leuven: www.kadoc.be  Op de webpagina’s zijn de richtlijnen te vinden voor de raadpleging van deze collecties.

KADOC-KU Leuven, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven, België

Info.kadoc@kuleuven.be

You Tube: https://youtu.be/ldfrolmlwis

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNEWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief