minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

LEUVEN

Sabbebibliotheek | Capuchins in the low Countries

FOTO: KAPUCIJNEN

In 2006 werd een belangrijk deel van de provinciale bibliotheek alsook het archief van de Vlaamse kapucijnen naar de Maurits Sabbebibliotheek (Faculteit Theologie- en Religiewetenschappen, KU Leuven) overgebracht. Dit vormde de stimulus om een volwaardig studie- en documentatiecentrum op te richten, genaamd “Capuchins in the Low Countries”. Doel van dit centrum is het onderzoek op het boeiend verleden van de kapucijnen in de Nederlanden, opgeslagen in dit materiaal, te ondersteunen en internationaal te promoten.

Tilburg

De boekencollectie werd de daaropvolgende jaren verder uitgebreid met Vlaamse kapucijnencollecties uit Antwerpen en Brugge. Daarnaast vonden ook boeken afkomstig uit Nederlandse kapucijnenbibliotheken hun weg naar de Maurits Sabbebibliotheek, onder meer een deel van de provinciale bibliotheek van ’s-Hertogenbosch (2017) en de kloosterbibliotheken van Breda (2014) en Velp (2017). Hierdoor vormt het huidige bestand de meest volledige collectie van kapucijnepublicaties in de Lage Landen.

Het goed georganiseerde oude gedeelte (Ancien Régime) van het Vlaamse kapucijnenarchief wordt in de Mauritis Sabbebibliotheek bewaard : daarin vindt men voornamelijk de acta capitularia, acta provincialia en acta conventualia terug. Daarnaast bestaat er een grote verzameling van oude literaire archiefstukken en bezit het centrum een rijk kapucijnenfotoarchief en iconografie. Ook het grootste deel van het (moderne) Waals kapucijnenarchief werd toevertrouwd aan het centrum. Het modern gedeelte van het kapucijnenarchief bevindt zich in het KADOC, KU Leuven.

Het studie- en documentatiecentrum streeft ernaar een ruim aanbod aan digitale bronnen beschikbaar te stellen: belangrijke oude archivalische documenten, oude drukken, moderne werken (waaronder naslagwerken en inventarisatielijsten) en tijdschriften uit haar kapucijnencollectie kunnen online geraadpleegd worden, alsook een reeks recente studies. Tot slot wordt er ook een deel van het archief bewaard in het Centre for the Study of the Second Vatican Council (Maurits Sabbebibliotheek, KU Leuven) met documenten en foto’s van kapucijnen die hieraan deelnamen. Ook het recentelijk ontdekte dagboek van Monseigneur Marcel Buyse, bisschop van Lahore, bevind zich hier.

Websites:
https://theo.kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church/ru_church_capuchins https://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_vatii/

YouTube:
https://youtu.be/u4sAyJ3iKLM

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNEWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief