Zen

Kapucijn en zenleraar Kees van den Muijsenberg geeft cursussen in zenmeditatie in Breda, Den Bosch, Tilburg, en in Slangenburg en Ranst (Be).

Wegens ziekte is Kees van den Muijsenberg genoodzaakt zijn activiteiten tijdelijk te onderbreken.


Hij biedt zazen meditatie
- met aandacht voor de christelijke mystieken
- beginners zijn welkom: zij worden ingeleid in zazen
- gevorderden zijn welkom: dokusan en koan-scholing mogelijk.
Zazen is een meditatiemethode, die beoefend kan worden door iedereen, ongeacht uw religieuze achtergrond.
Zazen is zitten in stilte, in radicale openheid voor het mysterie van ons bestaan, zoals de oosterse wijsheid ons aanreikt.

Br Kees van den Muijsenberg is geauthoriseerd zenleraar in de zenlijn LEERE WOLKE van Willigis Jäger.
Hier staat verdere informatie: http://www.zendosengtsjan.nl/programma.htm

Informatie en opgave:

 

www.zendosengtsjan.nl  (opgave via contactformulier)

Betaling: betaalrek. NL 19 ING B 075 66 14 228 t.n.v. C.H.A. Muijsenberg, Breda.