Stichting Vrienden Kapucijnenklooster


1. Naam: STICHTING VRIENDEN KAPUCIJNEN- KLOOSTER VELP

De Stichting (“Stichting Vrienden”) is opgericht in 2010 door de toenmalige Provinciaal van de Nederlandse Kapucijnen, P.H. van der Veer en het bestuurslid van de Nederlandse Kapucijnen J.C.J. Wijnen, met als zetel Velp bij Grave.


2. Fiscaal nummer (RSIN): 8501.16.843 ; KvK nummer: 51662426; De Stichting Vrienden van het Kapucijnenklooster Velp heeft per 7-12-2010 de ANBI status.


3. Postadres: Doornappel 13, 5491 KG Sint-Oedenrode, e-mail: wam.vd.bom@gmail.com


4. Doelstelling

a. Het ondersteunen en (doen) uitvoeren van activiteiten, die in het verlengde liggen van de spirituele traditie van het Emmausklooster als immaterieel erfgoed van haar oorspronkelijke bewoners: de Orde der Kapucijnen in Nederland. Deze activiteiten zijn gericht op het ervaren van stilte en bezinning en bieden de kans tot ontwikkeling van hen, die op welke wijze ook gebruikmaken van het klooster.
b. het bijeenbrengen van gelden voor het onder a. vermelde doel,
c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lees hier de volledige statuten