Onze missie

De kapucijnen zijn een wereldwijde religieuze gemeenschap in de traditie en geest van Franciscus van Assisi. Het Evangelie van Jezus is hun leven en regel.Wij komen op voor een rechtvaardiger wereld, voor armen en behoeftigen, voor de dialoog met andere religies en voor de vrede. We willen verantwoord omgaan met de schepping. We zijn ervan overtuigd dat het christelijk geloof zin en houvast geeft.
De kapucijnen werken aan een geloofwaardige, broederlijke en levensvatbare kerk. Op deze weg zijn een respectvolle omgang met elkaar, gastvrijheid, barmhartigheid, nederigheid en niet in de laatste plaats humor bijzonder belangrijk voor ons.