Ontstaan

In de zestiende eeuw, toen heel Europa in de ban was van vernieuwing en verandering, ontstond de orde van de kapucijnen. Het was de tijd van Columbus, Luther en veel machtsstrijd tussen keizer en pausen.
Het ontstaan van de kapucijnenorde was een verwarrende reeks van gebeurtenissen. Er waren schandalen, ruzies, maar altijd was er die vurige wil om eenvoudig en arm te leven als gewone mensen, mensen van gebed.

Voor een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen, lees De kapmannen