Ons profiel

Op een pretentieloze wijze met elkaar beleven hoe zegenrijk de keuze voor een eenvoudige levenswijze is.

Wat heeft de maatschappij daaraan?


"Als de wereldwijde overdaad de komende 34 jaar niet afneemt, zijn in 2050 bijna drie planeten nodig om de wereldbevolking te onderhouden." (WNF)
Eenvoud heeft de toekomst en zonder eenvoud is er geen toekomst.
Door bewust eenvoudig te leven dienen we elkaar en dienen we iedereen en zijn we op de toekomst gericht.
Dan maakt het niet zoveel uit of we als kapucijnen oud of jong zijn, zwak of vitaal, kwetsbaar of sterk, struikelend of kordaat, ouderwets of modern, teruggetrokken of aan de weg timmerend.
Dan zijn wij met vallen en opstaan op de goede weg. (psalm 1)
Het enige bijzondere aan het kapucijnenleven is dat onze manier van leven toepasbaar is op elke mens, op elke levensstaat, op elke geloofsrichting, op elke oprechte overtuiging.
Ieder mag daarin zijn eigen levenskeuze maken. Het klassieke kapucijnenleven is een zo’n keuze.

Deze wijsheid hebben we niet uit onszelf, maar wij ontlenen deze aan onze broeder Franciscus van Assisië die zich herkende in onze Broeder Jezus Messias.