Noviciaat

Het noviciaat is de langdurige inwijding in de spiritualiteit van de broederschap. Omdat dit proces zich langzaam voltrekt en gewoonlijk met vallen en opstaan gebeurt, geven we niet veel nieuws uit die periode.
In oktober 2010 is broeder Ad Vermeulen met zijn noviciaat begonnen. Het noviciaatsklooster is Tilburg-Korvel. Er was een driemanschap dat hem begeleid heeft dat bestond uit Harry van den Bosch, Richard van Grinsven en Antoon Mars.
Ad Vermeulen heeft een half jaar stage gelopen in Luzern in Zwitserland, bij onze Zwitserse kapucijnen-broeders. Hij was werkzaam in een opvanghuis voor verslaafden en in het archief van de kapucijnenprovincie van Zwitserland. Het werk in de verslaafdenzorg was niet gemakkelijk om twee redenen: het is geen gemakkelijke groep mensen, maar vooral: het Zwitsers-Duitse dialect is moeilijk te verstaan en nog moeilijker om te spreken.

Hij heeft zijn noviciaat met succes afgemaakt en hij heeft zijn professie uitgesproken in 2015 in Tilburg.