Meditaties

Uit een preek van Antonius

Wee de rijken, die kelders vol wijn hebben, schuren vol koren en overvloed aan kleding, maar die onbewogen blijven als er een arme van Christus, hongerig en naakt, aan hun deur klopt.
Er komt een uur waarop deze rijken op hun beurt voor de poort staan en roepen: "Heer, Heer, doe ons open". Degenen die nu niet willen luisteren, zullen dan moeten horen: "Voorwaar Ik zeg u: Ik ken u niet". "Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur".

Daarom zegt Salomon: "Wie zijn oren sluit voor het geweeklaag van de armen, die zal geen antwoord krijgen wanneer hijzelf roept".


Antonius en Bonaventura

Antonius en Bonaventura zijn bij uitstek degenen die aan anderen veel geleerd hebben en zelf veel geleerd hebben.
Voor degenen onder de lezers die wel eens moeten preken, geef ik deze raad:
Wie een tekst leest om te ontdekken wat er in wezen in staat, zodat aanstaande zondag er een preek is, geef ik deze raad.
Lees niet om te weten wat je moet preken. Lees om te weten wat de tekst met jezelf doet, en vanuit je eigen innerlijke rijkdom kunt je anderen deelgenoot maken van deze ontleende wijsheid.
Beweeg je dan in deze driehoek: de heilige schrift, je eigen wezen en het verlangen van de gemeente. Alle drie zijn even belangrijk.


Gebed tot de heilige Antonius dat velen zeer dierbaar is

Trouwe vriend van allen die het moeilijk hebben,
trooster van allen die bedroefd zijn,
tot U bid ik om uitkomst,
omdat U zo machtig bent bij God.

U was een voorbeeld van oprecht geloof,
van naastenliefde en nederigheid.
Stommen hebt U doen spreken,
doven doen horen,
blinden doen zien,
verlamden doen lopen,
en die bijna dood waren doen herleven.
Bedroefden hebt U getroost,
moedelozen opgebeurd,
verloren zaken hebt U weer doen vinden.

Heilige Antonius,
onze dag kan zo verdrietig zijn,
onze ziekte zo pijnlijk,
onze zorg zo groot,
onze onrust zo verwarrend.
Help ons dan, wees voor ons een vriend
en een voorspreker bij God.
Als Gij ons verhoort,
zullen wij gelukkig zijn
en samen met U
God verheerlijken en danken.
Amen.