Kapucijnen in Herentals (België)

In 1887 vestigden de kapucijnen zich in Herentals. Het huidige klooster in de Kapucijnenstraat nr. 9, dat het vorige vervangt, is meer aangepast aan de noden van oudere medebroeders. Het werd in 1993 voltooid. Het weerspiegelt waar de kapucijnen voor willen staan: een broedergemeenschap
vormen waarin openheid en licht centraal staan. Het klooster met zijn kloostergang, zijn veel glas en grote ruimtes, heeft een open architectuur, is licht en luchtig. Het doel is om onze ogen open te houden voor de wereld en voor elkaar – zoals Franciscus van Assisi leerde.

De jongste medebroeder is 80 jaar. “Broederschap” staat centraal bij alles wat de plaatselijke broeders doen. Bidden, eten, recreëren, praten met elkaar. Samen lusten en lasten van het ouder-worden dragen.

Toch leeft deze broederschap niet naar binnen gekeerd. Zij is nog sterk met de wereld verbonden. Mensen kunnen hier altijd terecht voor een gesprek, de broeders nodigen graag gasten uit voor hun gebed en voor de dagelijkse eucharistieviering. Zij zijn op de parochie betrokken, richten franciscaanse avonden in en willen de franciscaanse spiritualiteit graag doorgeven. Er zijn broeders die actief zijn in verschillende vormen van pastoraal zoals: parochiepastoraal, het werk voor zigeuners en foorkramers, gebedsgroepen van pater Pio, het geven van conferenties.