Nieuws en jubilea

Jubilarissen 2021
Macair Wegman                 25 jaar priester        9 juni
Marius Tjhin Njim Sjoen     60 jaar priester        31 juli
Antoon Gerritsen                60 jaar priester        31 juli
Jan Wijnans                       60 jaar kapucijn       25 augustus
Ad de Vet                           60 jaar kapucijn       30 augustus
Henk Brinkhof                    70 jaar kapucijn       30 augustus
Anastasius Disch               75 jaar kapucijn       30 augustus
Sjef van der Horst              70 jaar priester        22 september

 


 


 

 


 

Meditatie van de dag

In de gebeden van de kerk bidden we: Koningin des hemels...
We zijn vergeten dat in alle grote godsdiensten God in de persoon van een vrouw wordt beleefd. 
De katholieke kerk heeft dat half en half goedgemaakt door Maria nooit te vergeten. 
De mannenbroeders van de protestante  kerken zijn daar ver van verwijderd.
De Nederlanders wisten tot 2013 niet beter dan dat de koning een koningin is.
Zouden  wij  als  katholieken soms gevoeliger zijn voor de vrouwelijke krachten van God?