Nieuws en jubilea

Jubilarissen 2021
Macair Wegman                 25 jaar priester        9 juni
Marius Tjhin Njim Sjoen     60 jaar priester        31 juli
Antoon Gerritsen                60 jaar priester        31 juli
Jan Wijnans                       60 jaar kapucijn       25 augustus
Ad de Vet                           60 jaar kapucijn       30 augustus
Henk Brinkhof                    70 jaar kapucijn       30 augustus
Anastasius Disch               75 jaar kapucijn       30 augustus
Sjef van der Horst              70 jaar priester        22 september

 


 

 


 

Meditatie van de dag

haar wiegen is tot stilstand gekomen
op haar wijde rokken lijkt hij slapende
kilte trekt over het dode lichaam
zij richt haar leegte op hem
stroomt vol van geboorte

alles is ontbloot tot op het naakte
nog houdt ze hem vast
de moeder met een hart zwaar van steen
taferelen van vreugde en smart
vloeien samen - beuken op haar borst

=== Mieke van Baal ===