Meditatie van de dag

Ik kan maar beter onderweg zijn al vertrokken nog niet aangekomen nergens en van minuut tot minuut ben ik overal

in mijn voortzoemende gedachte één ogenblik in balans tussen weemoed en verlangen

Ik voel me hier vogelvrij wie me raken wil kan het niet! wie me slaan wil probeer het maar!

Ik geloof in mijn reis!! (dit  heb  ik geschreven als ik opgesloten werd, in mijn gedachten was ik vrij, niemand kon me raken, ik was dan gelukkig)