Meditatie van de dag

Uit de franciscaanse traditie kan ik negen waarden, deugden benoemen.
Aan  de  basis  staan:  eerbied  en  respect.  dan volgen nederigheid,
zachtmoedigheid, geduld, broosheid en armoede, dienstbaarheid, vreugde
en tenslotte dankbaarheid.
Zachtmoedigheid en geduld passen niet zo in ons tijdsbeeld.
We leven in een harde, haastige tijd.
Maar spiritualiteit heeft van doen met kleine stapjes.

=== Koos Leemker ===