Geschiedenis

Kapucijnen
De Orde van Minderbroeders heeft altijd geprobeerd trouw te blijven aan de bedoelingen van Franciscus van Assisië. Daardoor hebben ze veel moeilijkheden gehad in de loop van hun geschiedenis en veel onenigheid en afsplitsingen meegemaakt.

De drie voornaamste takken van de Eerste Orde voor religieuze mannen, de Minderbroeders Franciscanen, de Minderbroeders Conventuelen en de Minderbroeders kapucijnen hebben ieder hun eigen organisatie en wettelijke structuur, maar zij delen Franciscus als hun Stichter.

Matteo van Bascio

De kapucijnen zijn de jongste tak. Zij gaan terug tot 1525, toen sommige Minderbroeders in De Marken, in midden-oost Italië, verlangden naar een leven dat strenger was en bestond in gebed en armoede, om zo dichter bij de oorspronkelijke bedoeling van Franciscus te komen. Dank zij de steun van het Pauselijke Hof ontving deze nieuwe tak al vroeg erkenning. Ze ondervond meteen een snelle groei, eerst in Italië, en vanaf 1574 in heel Europa. De naam kapucijnen verwijst naar de bijzondere vorm van de lange puntmuts. Het was eigenlijk een volkse scheldnaam, maar het werd de officiële naam van de Orde. In 1612 kwamen zij in Nederland, in Den Bosch. Deze bestaat nu 106 landen over de hele wereld, met ongeveer 10.500 broeders, die wonen in meer dan 1700 communiteiten (fraterniteiten, kloosters).

Eenvoud, nabijheid aan de mensen, een broederlijke geest in onze huizen en ons apostolaat zijn de zichtbare tekenen die onze leefstijl kenmerken. De nadruk op boete en gebed zoals die een wezenlijk onderdeel uitmaakten van het eerste kapucijnenleven, moeten nog opnieuw een hedendaagse vertaling krijgen.

Naast de kapucijnenorde voor religieuze mannen, bestaan er vele contemplatieve kloosters van kapucijnse zusters en een groot aantal religieuze congregaties voor vrouwen met de kapucijnse geest, die vaak gesticht werden door een kapucijnenbroeder.

De OFS., de Seculiere Franciscaanse Orde voor leken, is een onafhankelijke organisatie die het hele Franciscaanse spectrum bevat. Franciscanen, conventuelen, kapucijnen en andere leden van de Franciscaanse Familie verlenen geestelijke assistentie aan de Seculiere Franciscaanse Orde.