Franciscus

Jeugd

 • zoon van een rijke stoffenhandelaar
 • leider van jonge mensen
 • krijgsgevangen in een plaatselijke oorlog met Perugia [1202]
 • zo eerzuchtig dat hij gaat vechten in een kruistocht om een ridder te worden [1205]

Maar: eenzaamheid, ziekte en innerlijke stemmen dwingen hem radicaal het roer om te gooien en een nieuwe richting in te slaan in zijn leven. De mensen zeiden van hem: "Hij is gek geworden!"

Bekering/nieuw leven

 • Franciscus verkoopt zijn paard, geeft zijn wapenrusting weg en keert terug naar Assisië
 • hij ontdekt de schoonheid van de natuur en zoekt naar de zin van het leven
 • hij doorbreekt de sociale grenzen en omhelst een melaatse, de buitengeworpene van die tijd
 • vanaf het kruis van San Damiano roept Jezus hem om de kerk te restaureren
 • Franciscus luistert naar Jezus en zijn woord in het evangelie en maakt zijn eigen leven gelijkvormig aan het zijne
 • hij breekt alle gezins- en familiebanden en leeft zonder iets te bezitten
 • hij shockeert velen en is aantrekkelijk voor vele anderen en die willen zijn leven delen
 • met zijn gezellen trekt hij rond in Italië en daarbuiten enverkondigt overal de goedheid van God de verlosser, en vrede en verzoening.

 

Begin van de Franciscaanse Beweging

 • Mannen, vrouwen en gezinnen vragen Franciscus hoe ze hem kunnen volgen: broeders verzamelen zich rondom hem (Eerste Orde), hij vraagt aan Clara van Assisië om de zusters te organiseren (Tweede Orde) en ondersteunt de Beweging van de leken (Derde Orde of Seculiere Orde)
 • hij schrijft een korte regel die goedgekeurd werd door de paus.
 • ernstige problemen met zijn gezondheid doen hem enorm lijden: Franciscus ontvangt de stigmata en componeert het Lied van de Schepselen.
 • Hij sterft te midden van zijn broeders, naakt op de aarde voor zijn eenvoudige hut. Hij wordt begraven in Assisië (1226).
 • De Orde groeit en verspreidt zich zeer snel, maar het gebrek aan een charismatisch leider is een gevaar voor de eenheid ervan.