De NL Kapucijnen nu

Kapucijnen zijn er over heel de wereld. De franciscaanse familie, waartoe de kapucijnen behoren, is vanaf haar allereerste jaren naar alle windstreken uitgewaaierd. 
De kapucijnen bestaan in Nederland al sinds ongeveer 1630. Door de eigenheid van de Nederlandse geschiedenis, is de Nederlandse provincie voor de tweede maal gesticht in 1882. Het eerste nieuwe klooster was toen Tilburg.
Het oudste voormalige kapucijnenklooster in Nederland staat in Velp, het is nu een centrum voor spiritualiteit.
De Nederlandse provincie heeft veel contact met de Vlaamse provincie. Er bestaat ook een Europees kapucijnenverband. Op deze bladzijde geven we wat algemene gegevens over de kapucijnen in Nederland en het buitenland

Patroonheilige: De Allerheiligste Drieëenheid

Bestuur Custodie 2017-2020
     
      Custos: Piet Hein van der Veer
      Bestuursleden:
      kapucijnen:Antoon Mars, vice-custos,en Ad Vermeulen
      Adviseurs: Pauline Higler en Martien van Beurden

Commissies van de custodie
         Financiën en Projecten: L.M.M. de Veer is economisch adviseur.
         Kunstbezit: hoe om te gaan met de oude gebouwen en schilderijen.
         Bibliotheek: hoe om te gaan met de boeken, gewone en speciale. De hoofdbibliothecaris is Herman van de Spijker.
         Missieprocuur: hoe te zorgen voor een missionair vuur, enthousiasme en ondersteuning bij kapucijnen en buiten onze kring. De taken van de missieprocurator zijn overgenomen door de custos

Fraterniteit
    Tilburg: Korvelseweg 165, 5025 JD
        Gardiaan: Antoon Mars
        Communiteitsleider: Gerard Elshout
        E-mailadres is kapucijnen@kapucijnentilburg.nl
 Missieprocuur: zorg voor de missionaire opdracht, is in afbouw.
          De custos behartigt de zaken van de missieprocuur..
          E-mail:Prokaptilburg@gmail.com
  Kloosterverzorgingshuis/Verpleegafdeling
          geheel volgens de wettelijke normen, waar kapucijnen verzorgd kunnen worden.
          Er is een verzorgingsgedeelte en een verpleegafdeling,
          onder leiding van Gerard Elshout. Het is gecertificeerd.
           Het e-mailadres is kvh&@kapucijnentilburg.nl
   Streekconvent-Oost Een groep kapucijnen die regelmatig bij elkaar komen.
      Ze wonen in Oost Nederland.
      p/a Gerard Remmers, Raadhuisplein 15-12, 6901 GP Zevenaar.

De Vlaamse kapucijnen
       Het adres van de Vlaamse kapucijnen is:
      Kapucijnen Vlaanderen - Ossenmarkt 14, B-2000 Antwerpen,
       telefoon: +32 (03) 232 55 94
        Bestuur van de Vlaamse provincie vanaf maart 2018 tot maart 2021:
        Adri Geerts, Minister provinciaal
        Kenny Brack, vicaris provinciaal
        Luc Vansina, 2e raadslid
        Marcin Derdziuk, 3e raadslid
        Klaas Blijlevens, 4e raadslid
       Hun kloosters staan in Antwerpen, Brugge, Herentals en Hoogstraten (Meersel-Dreef). De fraternitiet van Antwerpen is een internationale fraterniteit.
       Hun voornaamste missiegebieden zijn van oudsher Pakistan, Congo en Canada.
       Luc Vansina is de Vlaamse missiesecretaris en sinds 2018 gardiaan in Antwerpen.
 
OFS Nederland
    Het adres van de secretaris van de Orde van Franciscaanse Seculieren is:
    Mahlerplaats 1, 9402 VV Assen, 0592-341820 (Gijs ter Veer)
     In hun kapittel van 2017 kozen zij het volgende bestuur:
         Theo Reuling, Minister en   Marianne Versteegh-Moolhuijzen, Vice-minister
         Gijs ter Veer, secretaris;  Michel Versteegh, penningmeester
         Jan Bijlsma, vormingsverantwoordelijke en Mariette Fleur, internationaal vertegenwoordiger; Michel Versteegh, plaatsvervangend internationaal vertegenwoordiger
    Hun website: ofsnederland.nl
 

De weekendbegeleiders hebben een vorm gevonden om de activiteiten van de voormalige orientatiebeweging voort te zetten.
      Hun plannen verlopen voorspoedig.
      De centrale punten van deze nieuwe oriëntatie zijn de kloosters van Megen en Nijmegen.
      Hun website is  http://www.kloosterweekend.nl   Weekendbegeleiders