De NL Kapucijnen nu

Kapucijnen zijn er over heel de wereld. De franciscaanse familie, waartoe de kapucijnen behoren, is vanaf haar allereerste jaren naar alle windstreken uitgewaaierd. 
De kapucijnen bestaan in Nederland al sinds ongeveer 1630. Door de eigenheid van de Nederlandse geschiedenis, is de Nederlandse provincie voor de tweede maal gesticht in 1882. Het eerste nieuwe klooster was toen Tilburg.
Het oudste kapucijnenklooster in Nederland staat in Velp.

Bestuur
      Delegaat: br. Christophorus Goedereis OFMCap
      Bestuursleden: br. Kenny Brack OFMCap, br. Ad Vermeulen OFMCap   

Fraterniteit
    Tilburg: Korvelseweg 165, 5025 JD
        Gardiaan: Ad Vermeulen
        Communiteitsleider: Gerard Elshout
        E-mailadres is kapucijnen@kapucijnentilburg.nl

Missieprocuur: zorg voor de missionaire opdracht, is in afbouw.
          De delegaat behartigt de zaken van de missieprocuur..
          E-mail:Prokaptilburg@gmail.com

Kloosterverzorgingshuis/Verpleegafdeling
          geheel volgens de wettelijke normen, waar kapucijnen verzorgd kunnen worden.
          Er is een verzorgingsgedeelte en een verpleegafdeling,
          onder leiding van Gerard Elshout. Het is gecertificeerd.
           Het e-mailadres is kvh@kapucijnentilburg.nl

OFS Nederland
   website: ofsnederland.nl

De weekendbegeleiders hebben een vorm gevonden om de activiteiten van de voormalige orientatiebeweging voort te zetten.
      De centrale punten van deze nieuwe oriëntatie zijn de kloosters van Megen en Nijmegen.
      Hun website is  http://www.kloosterweekend.nl   Weekendbegeleider