Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Custodie van de Minderbroeders Kapucijnen 2017 - 2020:
Patroonheilige: De Allerheiligste Drieëenheid
Bestuur Delegatie 2020-2023
      Custos: Piet Hein van der Veer
      Bestuursleden:
      Kapucijnen: Ad Vermeulen, Antoon Mars
      Leken-adviseurs: Pauline Higler, Martien van Beurden

Commissies van de custodie
        Financiën:  L.M.M. de Veer is de economisch adviseur.
        Kunstbezit: hoe om te gaan met de oude gebouwen en schilderijen.
        Missieprocuur: hoe te zorgen voor een missionair vuur, enthousiasme en ondersteuning  bij kapucijnen en buiten onze kring. De taken van de missieprocurator zijn overgenomen door de custos
        E-mail secretariaat: provinciaal@kapucijnen.com

Nederland-Vlaanderen: Er bestaan levendige contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse kapucijnen. In ieder geval komen de besturen van beide provincies twee maal per jaar bij elkaar.

De ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse besturen van de kapucijnen, franciscanen en conventuelen vindt eenmaal per jaar plaats. De provinciaals komen elkaar vaker tegen.

Nederland - Europa: De provinciaals van de Europese kapucijnen kwamen elkaar vroeger tegen in de Duitssprekende, de Franssprekende of de Engelssprekende groep.In 2007 kwamen deze voor het laatst bijeen. Ze zijn daarna een commissie geworden binnen de CENOC.
De provinciaals die de leden uitmaken van de CENOC concentreren zich op de aanpak van specifiek Europese problemen.
Deze CENOC bestaat vanaf 2004