Meditatie van de dag

In de gebeden van de kerk bidden we: Koningin des hemels...
We zijn vergeten dat in alle grote godsdiensten God in de persoon van een vrouw wordt beleefd. 
De katholieke kerk heeft dat half en half goedgemaakt door Maria nooit te vergeten. 
De mannenbroeders van de protestante  kerken zijn daar ver van verwijderd.
De Nederlanders wisten tot 2013 niet beter dan dat de koning een koningin is.
Zouden  wij  als  katholieken soms gevoeliger zijn voor de vrouwelijke krachten van God?