Nieuws en jubilea

Jubilarissen 2021
Macair Wegman                 25 jaar priester        9 juni
Marius Tjhin Njim Sjoen     60 jaar priester        31 juli
Antoon Gerritsen                60 jaar priester        31 juli
Jan Wijnans                       60 jaar kapucijn       25 augustus
Ad de Vet                           60 jaar kapucijn       30 augustus
Henk Brinkhof                    70 jaar kapucijn       30 augustus
Anastasius Disch               75 jaar kapucijn       30 augustus
Sjef van der Horst              70 jaar priester        22 september

 


 

 


 

Meditatie van de dag

De Goede God zegene je
en behoede je voor alle boosheid en angst.
De Eeuwige zal zich aan je laten zien
zoals de zon warmte geeft en licht en vreugde.
De Bron van alle leven geeft je uitzicht
wanneer je gevangen bent.
De Barmhartige kijkt je aan
en ziet je leven in verdriet en blijdschap
De Vergevende geeft je vrede!
Amen.