Meditatie van de dag

De Goede God zegene je
en behoede je voor alle boosheid en angst.
De Eeuwige zal zich aan je laten zien
zoals de zon warmte geeft en licht en vreugde.
De Bron van alle leven geeft je uitzicht
wanneer je gevangen bent.
De Barmhartige kijkt je aan
en ziet je leven in verdriet en blijdschap
De Vergevende geeft je vrede!
Amen.