Nieuws en jubilea

Jubilarissen 2021
Macair Wegman                 25 jaar priester        9 juni
Marius Tjhin Njim Sjoen     60 jaar priester        31 juli
Antoon Gerritsen                60 jaar priester        31 juli
Jan Wijnans                       60 jaar kapucijn       25 augustus
Ad de Vet                           60 jaar kapucijn       30 augustus
Henk Brinkhof                    70 jaar kapucijn       30 augustus
Anastasius Disch               75 jaar kapucijn       30 augustus
Sjef van der Horst              70 jaar priester        22 september

 


 

 


 

Meditatie van de dag

In de naam van God, de barmhartige, de erbarmende,
Prijs God van het Heelal, die ons geschapen heeft en die ons verdeeld heeft in stammen en volkeren, zodat we elkaar leren kennenen elkaar niet verachten.
Als je vijand vrede wil: wees dan bereid tot vrede en vertrouw op God, want jouw Heer is één, die alles weet, die alles hoort.
En de dienaren van God: vol genade zijn zij die op de aarde leven in nederigheid.
Wanneer wij ons tot hen richten, zeggen wij: "Vrede!"