Zenmeditatie

Voorjaar 2017

Kapucijn en zenleraar Kees van den Muijsenberg geeft cursussen in zenmeditatie in Breda, Den Bosch, Tilburg, en in Slangenburg en Ranst (Be).

Let op!!: In 2016 - 2017 zijn er vijf keuzemogelijkheden:

Tijden en plaatsen voor de cursus:

* in Den Boschmaandagmiddag   14.30u,maandagavond 19.30uen dinsdagavond 19.30u
* in Tilburg:woensdagavond    19.30u
* in Breda:donderdagochtend 10.00u donderdagmiddag 14.30u

De cursus bestaat uit veertien bijeenkomsten, van week 7 tot en met week 22, uitgezonderd week 17.

Voor Den Bosch: vanaf maandag 13 februari of vanaf dinsdag 14 februari tot en met 29/30 mei. - - Het valt uit op 24 en 25 april.
Voor Tilburg: vanaf woensdag 15 februari tot en met 31 mei. - - Het valt uit op 26 april.
Voor Breda: vanaf donderdag 16 februari tot en met 1 juni. - - Het valt uit op 27 april.

De kosten bedragen € 80 voor de hele cursus of € 8 per keer.

De reden van de onderbreking in week 17, 24-27 apri,l is het Zenlehrertreffen van de zenlijn Leere Wolke.

Adres van de cursussen:
Breda - - Catharinastraat 45 A (Begijnhof), 4811 XE Breda,:
Den Bosch - - Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA Den Bosch
Tilburg - - Valenuszaal, Korvelseweg 165, 5125 JD Tilburg,

Informatie en opgave:
Opgave via e-mail: keesmuijsenberg@gmail.com
Zie ook:
www.zendosengtsjan.nl: opgave mogelijk via contactformulier
www.kapucijnen.com

Betaling: betaalrek. NL 19 ING B 075 66 14 228 t.n.v. C.H.A. Muijsenberg, Breda.


Verder:
Zazenkai in de zomertijd, op zaterdagen van 9.30u. tot 16.30u., Franciscushuis ‘s-Hertogenbosch:
Zaterdag 14 januari 2017
Zaterdag 24 juni 2017
Zaterdag 29 juli 2017
Zaterdag 26 augustus 2017
Zaterdag 30 december 2017