Franciscus van Assisië - de psalmen op muziek

De psalmen van Franciscus zijn vertaald door kapucijn Herman de Vos en op muziek gezet door de trappist Bruno Wilderbeek.

Franciscus van Assisië was een dichter die psalmen schreef over de mysteries van de Heer. Ze gaan over zijn leven, zijn dood en verrijzenis. Wij kunnen ons tot op de dag van vandaag daarmee verbinden. Met deze psalmen kunnen wij onze eigen weg naar vrede en naar God gaan.
De psalmen van Franciscus Al biddend zijn de psalmen in Franciscus ontstaan. Het zijn er vijftien. Herman de Vos vertaalde ze in 1999 naar zijn eigen taalgebruik. Hij vond in de trappist Bruno Wilderbeek de componist die ze vertaalde naar muziek. De muziek is bezinnend en roept herinneringen op aan het Gregoriaans. De antwoordzangen zijn gecreëerd door de claris Beatrijs Corveleyn.
De psalmen zijn opgenomen en worden gepresenteerd op twee CD's. Ze worden gezongen door drie solisten met een mannenkoor en een vrouwenkoor. Het geheel werd opgenomen in het tiende-eeuwse kerkje van Velp, bij Grave, op honderd meter afstand het kapucijnenklooster.
Het wordt uitgebracht op een dubbel-cd en is verkrijgbaar bij Universe Productions, Spanjaardlaan 33, 8917 AL Leeuwarden en bij de Franciscaanse Beweging: Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CA Den Bosch.

Zie voor de inhoud van de psalmen Spiritualiteit.

of naar onze homepage