Vluchtelingen

De vreemdelingenwet van 2001 was toen het summum van onrechtvaardigheid. Maar Balkenende II toont dat het voor de vluchtelingen dus voor de menselijkheid nog veel erger kan. Het is noodzakelijk om de regering te stoppen, een tegenbeweging op gang te brengen tegen deze verharding zonder grens: daar is in elk geval geen grens aan. Wie zich verdiept in de wereld van de vluchtelingen, loopt de kans om ademloos van ellende en verbazing en machteloos achter te blijven.
Om deze machteloosheid te doorbreken, melden wij hier enkele initiatieven en geven we, helaas oppervlakkig, enkele gegevens. We beperken ons tot de vluchtelingen en mensen die voor hen werken in Nederland.

Wat niet zo bekend is, is dat er een Werkgroep Religieuzen voor Vluchtelingen bestaat. Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen Deze werkgroep is aangesloten bij het Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede.
Dit Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen heeft onlangs een congres gehouden waar concrete plannen zijn gesmeed en de harten weer warm werden gemaakt. Ze gaven een boekje uit "Vluchten kan niet meer", een brochure van 40 bladzijden met tips en informatie m.b.t. particuliere opvang uitgeprocedeerde vluchtelingen.

In deze brochure worden we ingeleid in tientallen onderwerpen aangeduid. Voor een onbekende in de materie is het zeer welkom al deze items te zien. Er breekt een besef door hoe moeilijk en moeizaam deze wereld is en welke ellende erachter schuil gaat. Ik noem hier enkele van de vermelde onderwerpen: asielprocedure, particuliere hulp, terugkeer, juridische ondersteuning, leefgeld, opvang, dagbesteding, maatschappelijke participatie, integratie, draagvlakverbreding, adoptieplannen, vrijwilligers, samenwerking, opvang in de regio, empowerment, onderwijs, studie, waken, werk, ondersteuning aan groepen, concrete mogelijkheden, nieuw initiatief: houdt de vluchtelingen uit handen van de mensenhandelaren.

Er staan in die brochure veel adressen en literatuur en video-verwijzingen. De brochure is de koop bij Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen. De voorzitter het N.R.V. is zuster M. Benneken Kolmer, Verhulstlaan 170, 5012 GE Tilburg. Haar e-mail: m.beneken@home.nl

Meer informatie vindt u bij de Nederlandse Missieraad en bijvoorbeeld bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen

Er gebeurt veel op dit terrein. De politiek is niet in staat om de angst weg te nemen. Politieke onderbuikpartijen profiteren daarvan.

of naar de homepage