De liederen van Franciscus

Liederen van Franciscus, cover Met Kap en Koord 2012/1 - Kort kapucijns pagina 23 NIEUW BOEK van Herman de Vos, Liederen van Franciscus van Assisi. Kapucijn Herman de Vos verzamelt, vertaalt en verstaat in zijn nieuwe boek tien liederen van Franciscus. Het is zijn derde boek rondom psalmen en liederen van Franciscus.
Herman de Vos maakt ons duidelijk dat Franciscus graag de lof van God zong en dat hij niet kon ophouden me zingen als hij eenmaal begonnen was. "Hij zong luidkeels", lezen we in verschillende fasen van zijn leven. Hij en de broeders zongen of improviseerden liederen, als God er maar mee geprezen werd. Zij zongen echt.
Wij kennen misschien het beste zijn Loflied op de Schepselen, ook wel Zonnelied genoemd. Dit is geschreven als loflied op God in de diepste nacht waarin Franciscus verkeerde.
Herman de Vos laat zien dat Franciscus het geheim van God uitzong op veel manieren. Hij geeft tien voorbeelden. Elk hoofdstuk heeft een vaste indeling: historische opmerkingen, de tekst met vertaling, uitleg en meditatie en verwijzing naar een geheim. De liederen hebben een mystieke kant die de mystiek van Franciscus weerspiegelen. Deze laat Herman de Vos stap voor stap zien. Hij eindigt het boek met opmerkingen over zijn vertaling en de manier van zingen in Franciscus' tijd.
De tekeningen van kapucijn Philippus zijn speels en geheimzinnig.
Het is keurig uitgegeven door Discovery Books in Leeuwarden, ISBN 97-89077728-18-5. Het is ook te bestellen bij de Franciscaanse beweging in Den Bosch.

of naar onze homepage