Het tau-teken

Een van de mooie symbolen die in de 'franciskaanse wereld'
worden gebruikt, is de Tau.
Philippus: tau met vogel Philippus: tau versierd

Deze twee tekeningen zijn van de hand van
Jan Philippus, na 37 jaar missionaris in Sumatra nu in DenBosch.
Deze T, deze letter T, of in het Grieks: de tau, is in vele vormen als hangertje te verkrijgen.
In Amerika of in Spanje, in Tsjechië of in Nederland: overal zie je mensen met zo'n tau-kruisje aan een touwtje of opgespeld.

Wat betekent deze tau? Waarom wordt het als een franciskaans herkenningsteken gebruikt?
Waar komt dat vandaan?

Om met dit laatste te beginnen: Franciscus heeft eens een briefje geschreven aan zijn vriend, broeder Leo,
waarin hij hem zegende. Deze broeder Leo bevestigde later dat Franciscus zelf deze zegen had geschreven en getekend. Er stond een grote letter T met daar omheen in het Latijn/Italiaans:

Dominus benedicat te, frater Leo..
Dominus benedicat te
dat is: de Almachtige zegene jou, broeder Leo.

Daarboven had hij de zegen uit de bijbel geschreven:
De Almachtige zegene je en bescherme je.
Hij tone je zijn gezicht
de Almachtige zij je genadig: hij wende zijn gezicht naar je toe
en geve je vrede.


Deze zegen die door de tau werd bekrachtigd, is de oude Joodse priesterzegen. De laatste woorden "Hij geve je vrede" zijn waarschijnlijk voor Franciscus de aanleiding om deze zegen te gebruiken juist omdat Franciscus het op dat moment in zijn eigen leven bijzonder zwaar had en veel behoefte had aan vrede.
Het is een kruis, maar Franciscus tekent er een soort voorhoofd bij waarop dat teken geschreven wordt.

Philippus: Versierde Tau Het teken komt uit de profetieën van Ezechiël hoofdstuk 9, 4: "Trek midden door de poort, midden door de stad Jerusalem en zet een tauteken op het voorhoofd van de mannen die daar aan het huilen zijn uit ellende om de geweldadigheid die daar plaatsvindt."

De letter T, ook geschreven als + of x, was de laatste letter van het Griekse en het Hebreeuwse alfabet, of liever, van het alfabet waaruit het Hebreeuws stamt. Later is dit symbool gaan fungeren als kruis: de voltooiing van de Joodse wet. Nog later, in de tweede eeuw na Christus, werden er allerlei berekeningen op losgelaten. Bijvoorbeeld: de letter T had de waarde van 300, de JE (eerste letters van JEzus) hadden de waarde 18: dat getal 318 kwam voor in het boek Genesis, waar Abraham 318 mannen besneed. Er werd dan gezegd dat Abraham dat deed omdat hij al rekening hield met Jezus.

Het komt er dus op neer, dat de tau een teken is dat door Franciscus werd gebruikt om Gods zegen en vrede door te geven. Hij werd daarin gesterkt door Innocentius, de toenmalige paus, met wie Franciscus samen de regel voor de nieuwe orde opstelde. Die paus voelde zich een soort profeet, die tijdens de Kruistochten en de hervormingen van de kerk rondging met een "linnen gewaad en een schrijfgereedschap in zijn riem, om de tau op het hoofd van de rechtvaardigen te tekenen."
Het lijkt ver af te staan van onze koele en cleane wereld. Wat wij over hebben is een soort clubspeldje in de vorm van een tau, dat je overal op de wereld elkaar doet herkennen!

Zoals ik al ergens gezegd heb, heeft Jan Philippus en grote hoeveelheid
tau-tekeningen gemaakt. Ik heb er een paar (van de 200) op een bladzijde gezet.
Kijk maar een of er iets voor je bij is. Of liever: teken of ontwerp je eigen tau,
en stuur ze op!

Voor de tekeningen, klik op Tau-tekeningen van Philippus
Zie ook de Amerikaanse site met vele tekeningen van Philippus Philippus


of naar onze homepage