Het Kruis van San Damiano: deel 2


Met toestemming vertaald vanuit het Engels. Afkomstig van de kapucijnen-site van Australië.

De bijfiguren

Longinus

De Romeinse soldaat die met zijn lans de zijde van Jezus doorboorde.

Stefanus

Volgens de legende is dit de naam van de soldaat die Jezus een spons gedrenkt in wijnazijn aanreikte, toen deze riep: "Ik heb dorst" (Joh 19: 28 -30).
Bij franciscaanse toeristen in Assisië is de rustplaats van San Stefano een begrip!

De onbekende heiligen

Kruis: voeten van Jezus

 Onderaan de Ikoon bevinden zich zes onbekende heiligen. Sommige geleerde benoemen hen als de Damiaan, Rufinus, Michael Johannes de Doper, Petrus en Paulus, allen patroonheiligen van kerken in de buurt van Assisië. Damiaan was de heilige van het kerkje waar het kruis zich bevond en Rufinus was the Patroonheilige van Assisië. De grote kerk draagt nog steeds zijn naam. In dat deel van de Ikoon zijn er beschadigingen. Verdere gedetailleerde beschrijving is daardoor niet mogelijk.

 

De verwonderde engelen

engelen

Er zijn twee groepen engelen die geanimeerd spreken over de scene die zich voor hen afspeelt.

 

 

Het graf

Jezus, Heerser

 Zoals ik al vermeld heb zien we achter Jezus het open graf. Jezus leeft en staat boven het graf. De rode kleur van de liefde is sterker dan het zwart van de dood.

 De gebaren van de onbekende heiligen bij zijn handen duiden op geloof. Misschien zijn het Petrus en Johannes die naar het lege graf zijn gegaan (zie Joh 20: 3 - 9).

De haan

De haan

Bij de haan denken we meteen aan de verloochening van Petrus, die daarna verbitterd om zichzelf huilde.

 Maar: we mogen op de tweede plaats ook denken aan de haan die de nieuw morgen aankondigt: de nieuw tijd van het nieuwe Licht. (1 John 2:8). "De zon van gerechtigheid zal over u opgaan, zijn vleugels zullen u heil brengen." (Malachi 4:2). Kruis van San Damiano

 

De vorm van het kruis

 De vorm van het kruis komt overeen met de vorm van de Oosterse kruisen. In cultuur en gedachtengoed stonden de Westerse christenen natuurlijk nog heel dichtbij de Oosterse. De scheiding tussen Oost en West had zich nog niet zo lang geleden voltrokken.
Kenners zeggen dat de rechter hand van Jezus iets hoger is dan zijn linker: hij nodigt de goede moordenaar (in de legende heet hij Dismas) in het paradijs. (Eerlijk gezegd zie ik dat niet...Ziet u het?? De vertaler - PHV)

Naar Deel 1


De oorspronkelijke tekst is van de Australische kapucijn Jim Cronly 1995
Een speciaal woord van dank aan Jack Smith voor de afbeeldingen van het kruis.
 © Capuchin Franciscan Friars of Australia 1995