8 september 2019

Wijsheid 9, 13-18b - Psalm 90 - Filemon 9b- 10.12- 17 - Lukas 14, 25 - 33 - Werelddag voor migranten en vluchtelingen - ziekenzondag

Loslaten

Het boek van de Wijsheid is een boek in een oosterse sfeer geschreven. En het blijkt dat de oosters mens en de westerse mens elkaar niet veel ontlopen in de eigenlijke behoeften en de manier van begrijpen van de wereld om ons heen. Er wordt gewezen op de kracht van de menselijke geest, die steeds opnieuw de wereld wil begrijpen en daarbij ontdekt dat ze nog veel vragen te gaan hebben. Dat hoor ik telkens alle geleerden van nu ook zeggen.
Een tweede manier van kennen van de wereld is een andere, dat is de kennis die de wereld ziet als een gang door het leven, met een doel, met een gemeenschappelijk doel. Indien we openstaan voor de Geest van God zullen we gemakkelijker elkaar herkennen in hetzelfde doel.
Als we dit idee verbinden met het evangelie, dan lijkt het dat de echte wijsheid bestaat in het loslaten van alle mensen en dingen die ons omringen. Met Jezus trokken massa’s mensen mee. Hij draait zich oom en zegt iets als: Het is nog niet zo eenvoudig om met God mee te trekken. We slepen zo veel dingen en mensen met ons mee. En dat zegt Jezus in een maatschappij waar hard werken en armoede de standaard waren.
Op weg gaan naar God of zijn wereld vraagt niet alleen wijsheid, maar ook loslaten en veel geduld. Nu de scholen weer zijn begonnen zullen veel moeders en vaders hun kinderen loslaten. Hoe zal het gaan? Bij loslaten is het moeilijkste als we bang zouden zijn om fouten te maken. Het zou ook niet goed zin als wij als kerk bang zouden zijn om fouten te maken. Als we van onze fouten kunnen leren, zoals iedereen, is elke fout een zegen.
De kerk heeft in het jaar 500 gesproken in de taal en de begrippen van het jaar 500. Rond 1500 sprak de kerk in die moeilijke tijd van vernieuwing in de taal van 1500. Ze lieten de taal van 500 achter zich. En nu, in 2019, de eenentwintigste eeuw, mogen we de taal van 1500 achter ons laten. Soms zitten we in onze uitdrukking van onze verhouding tot de wereld nog in de taal van 1500. We mogen nog veel loslaten. We mogen ons bevrijden. Bevrijden van angst om religieus te zijn. Bevrijding van een door mannen gedomineerde seksuele moraal. Bevrijding van minachting voor anderen die anders zijn.
Onze kerk en wij als gelovigen hebben soms de neiging om nee te zeggen tegen alle ontwikkelingen in de wereld, die wereld die vol is van Gods wijsheid. Wij en de kerk zijn deel van de wereld, en we kunnen ons er niet tegen verzetten, we zijn er immers deel van. We hebben wel de wijsheid van de Geest nodig.

Als volgelingen van Jezus willen wij alle angst achter ons laten. Onze angst bestaat er soms in dat we vinden dat de wereld boos is en dat de mensen slecht zijn. Als we nu eens dit vooroordeel loslaten en ervan uitgaan de mensen goed zijn. Als we er eens vanuit gaan dat de wereld van God een goede wereld is.
Wat kunnen wij als volgelingen van Jezus veel goed doen. Volgen van Jezus is niet zo moeilijk, als we het maar met heel ons hart doen. Dit neemt de gewone dagelijkse moeilijkheden niet weg en het neemt ook niet weg dat er pijn en verdriet is. Maar als we al het overbodige durven los te laten, krijgen we zoveel liefde en waardering terug, dat we er gelukkig van zullen worden.
Bij het loslaten hoort ook een positieve actie.
Wie bidt voor het einde van een ruzie: begin maar met te vergeven!
Wie bidt voor de vrede: begin maar mee goed te denken over mensen!
Wie bidt voor het einde van racisme: begin maar met denken dat elke mens gelijkwaardig is.
Gods geest van wijsheid zal ons daarbij helpen.

Het is daarbij van belang om niet op te geven, ons niet te laten afschrikken door tegenslagen of door scheldpartijen om internet. We hebben iets te vertellen, als christenen, in onze wereld. Laten we nooit opgeven, en doorgaan met doorgeven van muziek, van liefde, van eenvoud en geloof in de toekomst. Laten we alle ongelijkheid achter ons laten en al het overbodige loslaten, zoal Jezus vandaag heel radicaal zegt.
Ga door en geef nooit op.
Ik wens u een gezegende zondag.


Naar www.kapucijnen.com

Preken in 2019

2019
voor een lijst van preken klik door naar
Lijst van preken

Preken uit andere jaren


2018
Bidden (komt nog)