1 september 2019

Sirach 3, 17-18.20-.28-19 - Psalm 68 - Hebreeën 12, 18 -19.22-24 - Lukas 14, 1. 7-14
Gebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, 75 jaar bevrijding, tot oktober 2020

Eigen waarde

Het eerste verhaal van vandaag is een meditatie van de Sirach over de eigen waarde van de mens. We zouden het bescheidenheid kunnen noemen. Dit is niet jezelf kleiner maken dan je bent. Een wijs mens kent zijn eigen waarde en zijn grenzen en die mens kent zijn verhoudingen tot de schepping en de andere mensen. Een wijs mens weet welke invloed hij of zij heeft op anderen en loopt daar niet voor weg.
De aansporingen om liefde niet te kopen zoals we vandaag hoorden, is voor ons leven even waar als voor de mensen toen. Ik denk aan de onmachtige ouders die de liefde van hun kinderen willen kopen door steeds groter en duurder speelgoed. Het is een subtiele manier van slinkse be´nvloeding. Zachtheid is dan het teken van sterkte, is de ontvankelijkheid voor anderen zodat die tot hun recht kunnen komen. Je laten raken door anderen is een ander teken van kracht. Denkt u nu ook aan die jongeren die zichzelf niet goed genoeg vinden en de mode achterna hollen? Er zijn voldoende rolmodellen in onze wereld van muziek en rap en mode die niet per se de beste voorbeelden zijn.

Ik vind het verfrissend dat in de lezingen van vandaag het woord God bijna niet voorkomt, behalve twee maal in de tweede lezing. Dat wil zeggen dat God overal onder schuil gaat, zoals in ons dagelijkse leven. Dat geldt alleen als we God ergens in ons leven hebben leren kennen. U hebt ook gelezen dat er bij de regering wordt gepleit om internationaal te komen tot het recht om geen godsdienst te hebben. Misschien is daarmee bedoeld dat iemand niet tot een bepaalde groep hoort.
Maar ik denk dat iedereen zich laat leiden door een of ander geloof of een toekomst of een liefde, die dan niet in verband wordt gebracht met God, omdat die ongeveer verdampt is in onze maatschappij.
Wat niet verdampt is, zijn de verschijnselen die wij in onze verhalen van vandaag horen. Voor hoogmoed is er geen genezing want die zetelt in het hart, en het beeld van de maaltijd waar de ereplaatsen niet te koop zijn is een beeld van alle tijden.
Zoals altijd moeten we ook de woorden van Jezus van deze dag plaatsen in de eigen omgeving en zijn geschiedenis waarin hij zich bevond. Lukas beschrijft de weg van Jezus naar Jeruzalem en hij beseft dat hem daar een ongewis lot zal treffen. In het begin van ons evangelieverhaal voelen we al de spanning. Hij is uitgenodigd bij een farizeeër, maar ze hielden hem in het oog. Ondanks deze sfeer van wantrouwen vertelt Jezus vanuit zijn manier van leven zijn parabels zonder zich kleiner te maken dan hij is. Terwijl hij op andere plaatsen fel kan uithalen tegen farizeeërs, gaat hij in op de uitnodiging van deze farizeeër. Hij kan dat doen zonder rancune of wrok. Jezus presenteert zichzelf zoals hij is, wat ook de gevolgen zullen zijn. Hij kijkt niet naar het verleden, wat ze hem hebben aangedaan, hij kijkt niet naar de toekomst, waarvoor hij bang is, maar hij is helemaal aanwezig op de plek en de tijd waar hij is. Hij is er helemaal, met heel zijn aandacht.

Dat bedoelde ik ook toen ik net zei: zachtheid is ontvankelijkheid voor een ander, waardoor zij hun gezicht kunnen laten zien, mooi of minder mooi.
Sommige mensen die hooggeplaatst zijn bevinden zich in een ivoren toren. Ik hoorde van de week dat staatssecretaris Blokhuis geschokt was toen bleek dat er tweemaal zoveel daklozen zijn, 75% meer dan 6 jaar geleden, en dat hun aantal toeneemt. Hij had geen idee. Ook religieuze leiders staan voor diezelfde opgave om dicht te blijven bvij hun mensen. De paus was voordat hij paus werd een eenvoudige pastor en bisschop in Argentinië die woonde in een gewoon huis en niet in een bisschoppelijk paleis.
Dat geldt ook voor onze bisschoppen, pastores en natuurlijk voor mij op dezelfde manier. Ereplaatsen zijn er niet om te kopen of om naar te hengelen, maar dat zijn plaatsen van eer, die een ander je geeft. En dat geldt voor iedere huisvader of huismoeder, voor elke leraar en iedereen die invloed heeft op een ander, dus voor iedereen: voor verliefde mensen en demente mensen, voor mantelzorgers en thuishulp. Deze uitnodiging geldt voor iedereen, wees jezelf, koop geen liefde door geschenken, maar geeft een eenvoudig geschenk als teken van liefde die er al is.
Zo lees ik de boodschap van vandaag. En wie zo leeft en doet, mag zichzelf wijs noemen. Dat behoort tot de kracht van ons christenen, dat we ons niet laten voorstaan op anderen, maar dat we in naam van God de Barmhartige barmhartig zijn en ons geen plaats toe-eigenen om beter voor de dag te komen dan we zijn, en zeker niet om slechter voor de dag te komen dan we zijn. We mogen er zijn, jong en oud, we mogen er zijn voor elkaar, in naam van God, de Algoede Moeder en Vader

Ik wens u een gezegende zondag! Amen


Naar www.kapucijnen.com

Preken in 2019

2019
voor een lijst van preken klik door naar
Lijst van preken

Preken uit andere jaren


2018
Bidden (komt nog)