25 augustus 2019

Jesaja 66, 18-21; Psalm 117; Hebreeën 12, 5 – 7.11-13; Lukas 13, 22 - 30
Gerechtigheid
Het eerste verhaal van vandaag is een meditatie van de profeet Jesaja over de weidsheid van Gods heil. Hij ziet een weids perspectief. Wat hij als profeet gezegd heeft, is niet alleen bedoeld voor zin eigenvolk. Het heeft te maken met heel de wereld, overal waar mensen wonen. Het zijn de laatste woorden van de profeet Jesaja, een verhaal dat zich afspeelt rond de tijd van de Ballingschap.

U weet dat er in de bijbel drie grote gebeurtenissen zijn die alsmaar een rol spe¬len, dat is (1) de schepping met het verbond dat God sloot met de Adam de mens, me Abraham en daarna met Noach – (2) de Uittocht uit Egypte en de bevrijding uit de slavernij met de tocht door het water van de rode Zee – en (3) de Ballingschap als derde breekpunt.
Door al die perioden heen werd het beeld van God steeds bijgesteld en verdiept en zelfs uitgebreid. Israël heeft daarin een belangrijke taak in gehad. In dat volk heeft de naam van God voor het eerste geklonken. God als de Schepper van hemel en aarde, als de trouwe bondgenoot, eerst van het volk en daarna van alle volkeren. En in dit stuk staat zelfs dat God vanuit die vreemde volkeren zich priesters zal kiezen. Kortom, het is een perspectief waar alle bekrompenheid voorbij is.

Daarvan zijn wij de erfgenamen, alle bekrompenheid voorbij. Hetzelfde lezen we in het evangelie. Jezus zegt dat het criterium voor leven volgens het Koninkrijk van God zijn: gerechtigheid doen. Bedrijvers van ongerechtigheid komen de nauwe weg en de poort niet binnen. Mensen van alle windstreken zullen binnenkomen, als ze de gerechtigheid hebben bedreven.
Jezus verkondigt een blijde boodschap. Maar dat geldt niet voor elke omstandigheid waarin hij verkeert. U weet dat Lukas de evangelist de reis van Jezus naar Jerusalem beschrijft: hij voorziet de weerstand, de conflicten, en de onenigheid die het goede in de wereld teweeg kan brengen. Zijn boodschap is niet zonder uitwerking en de gevolgen zijn heel verschillend. Jezus heeft de gevolgen van zijn woorden en zijn manier van leven al vroeg onder ogen gezien. Zijn blijde boodschap van vrede, liefde en eerbied voor de schepping van God is nooit door iedereen met dezelfde liefde en eerbied ontvangen. Wat in de weg zit, is in één woord: ongerechtigheid. Allerlei belangen spelen een rol die voor sommigen meer kracht hebben dan de boodschap van vrede en liefde. De voorbeelden in de geschiedenis zijn talrijk, maar we hoeven niet ver te kijken. Kijk maar eens wat er nu gebeurt in de Verenigde Staten, in Rusland, in Hong Kong en in veel Afrikaanse landen.

Zoals altijd moeten we ook de woorden van Jezus van deze dag plaatsen in de eigen omgeving waarin hij zich bevond. Hij is op weg naar Jerusalem en hij beseft dat hem daar een ongewis lot zal treffen. Hij ziet daar vreselijk tegenop. En hij vraagt aan zijn leerlingen: Wie denk je dat er gered worden?
Toen en nu waren er armoede en honger in de wereld. Toen en nu zijn er oorlogen en bestaat er wreedheid. Meestal zoeken we de oorzaken nooit in onszelf, maar altijd buiten ons. Hoe kunnen we gered worden? Wij vinden onszelf vaak het beste. We geven elkaar de schuld, de politiek, de bedrijven, de banken, de leiders. Een oud spreekwoord zegt: Verbeter de wereld, begin bij jezelf. En: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Het woord van God is als een tweesnijdend zwaard, het treft ook ons. God is in Jezus vuur op aarde komen brengen. Jezus heeft het vuur aangestoken en wij mogen het verder laten branden. Dat is niet het vuur van de oorlog, maar de onverzettelijke wil om vrede te bereiken.
Door zijn vuur doe je de ramen open en kijk je wat er te doen is, in je huis, in je parochie, in de wereld die verlangt naar vuur, liefde en zingeving. Jezus droeg een fakkel van trouw en gerechtigheid voor iedereen. Hij schreef niemand af, Hij wist hoe om te gaan met de duistere machten. Zijn devies was dienstbaarheid en liefde.
En hij ging er schijnbaar onderdoor. Ik denk dat wij zo staan als een kleiner wordende groep christenen in een we-reld die niet weet welke waarden nu echt belangrijk zijn. De kenmerken van het door-komen van de nacht is dat we het samen doen, oud met jong, vriend met vijand, eigen volk en vreemdeling, het heet: dienstbaarheid en liefde.

Als volgelingen van Jezus zijn wij geen toeschouwers in de strijd tussen goed en kwaad, maar deelnemers. Dat lijken grote woorden, maar het gaat gewoon over hoe je met elkaar omgaat, in het verkeer, als hoffelijke deelnemer of als verkeershufter, of hier, en als je een fout gemaakt hebt, kun je het dan goedmaken? Kun je vergeving vragen en aanbieden?
Hebben meer dan een miljard christenen in de wereld niet de macht om het goede te laten zegevieren? Liefde en dienstbaarheid vormen samen de motor die elke geloofsgemeenschap aandrijft.

Ik wens u een mooie zondag en komende week, gemoedsrust in regen en in zonneschijn, en een wens dat wij iemand blij kunnen maken met onze woorden van bemoediging en vrede.
Een gezegende zondag!


Naar www.kapucijnen.com

Preken in 2019

2019
voor een lijst van preken klik door naar
Lijst van preken

Preken uit andere jaren


2018
Bidden (komt nog)