18 augustus 2019

Jeremia 38, 4 – 6. 8 - 10; Psalm 40; Hebreeën 12, 1-4; Lukas 12, 49 - 53
Goed en kwaad
Het eerste verhaal van vandaag is een verhaal en een meditatie over de invloed van een vreemdeling na een conflict. Dit is een verhaal dat zich afspeelt rond de tijd van de Ballingschap. U weet dat er in de bijbel drie grote gebeurtenissen zijn die alsmaar een rol spelen, dat is
(1) de schepping met het verbond dat God sloot met de Adam de mens, met Abraham en daarna met Noach
(2) de Uittocht uit Egypte en de bevrijding uit de slavernij met de tocht door het water van de Rode Zee – en
(3) de Ballingschap als derde breekpunt.
Door dit verhaal zo vertellen toont de profeet Jeremia de hoorders van toen en van vandaag dat de oplossing van een conflict soms uit een onverwachte hoek kan komen: de vreemdeling heeft blijkbaar een wezenlijke plaats in de plannen van God, die niet altijd even duidelijk zijn. Jeremia wil mensen het vertrouwen geven dat de plannen van God ten goede leiden ook al gaat het via onvoorspelbare wegen.

Jezus verkondigt een blijde boodschap. Maar dat geldt niet voor elke omstandigheid waarin hij verkeert. U weet dat Lukas de evangelist de reis van Jezus naar Jerusalem beschrijft: hij voorziet de weerstand, de conflicten, en de onenigheid die het goede in de wereld teweeg kan brengen. Zijn boodschap is niet zonder uitwerking en de gevolgen zijn heel verschillend. Jezus heeft de gevolgen van zijn woorden en zijn manier van leven al vroeg onder ogen gezien. Zijn blijde boodschap van vrede, liefde en eerbied voor de schepping van God is nooit door iedereen met dezelfde liefde en eerbied ontvangen. Wat in de weg zit, is dat er allerlei belangen een rol spelen die voor sommigen meer kracht hebben dan de boodschap van vrede en liefde. De voorbeelden in de geschiedenis zijn talrijk, maar we hoeven niet ver te Kijk maar eens wat er nu gebeurt in de Verenigde Staten, in Rusland, in Hong Kong en in veel Afrikaanse landen.

Zoals altijd moeten we ook de woorden van Jezus van deze dag plaatsen in de eigen omgeving waarin hij zich bevond. Hij weet dat hij naar Jerusalem gaat en dat hem daar een ongewis lot zal treffen. Ik denk dat hij daar vreselijk tegenop ziet. En hij vraagt aan zijn leerlingen: Denk je dat ik vrede ben komen brengen? Zijn antwoord is: Ja, zeker wel, maar kijk eens wat ervan gemaakt is.
Toen en nu was er armoede en honger in de wereld. Toen en nu zijn er oorlogen en bestaat er wreedheid. En meestal zoeken we de oorzaken nooit in onszelf, maar altijd buiten ons. We geven elkaar de schuld, de politiek, de bedrijven, de banken, de leiders. Een oud spreekwoord zegt: Verbeter de wereld, begin bij jezelf. En: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Het woord van God is als een tweesnijdend zwaard, het treft ook ons. God is in Jezus vuur op aarde komen brengen. Jezus heeft het vuur aangestoken en wij mogen het verder laten branden. Dat is niet het vuur van de oorlog, maar de onverzettelijke wil om vrede te bereiken
. Wij kennen het vuur dat door vliegtuigen uit de hemel wordt geworpen om steden en mensen te verbranden. Dit is niet het vuur dat Jezus bedoelt. Zijn vuur is het vuur van enthousiasme, van aanstekelijk het goede doen, de vlam van liefde en doorzet¬tings-vermogen. Ons evangelieverhaal is een alarm¬signaal, een ratelende wekker die ons uit de slaap houdt. Dit is niet een vuur dat je vanuit de driezitsbank of de sofa massaal op tv ziet verschijnen. Door dit vuur doe je de ramen open en kijk je wat er te doen is, in je huis, in je parochie, in de wereld die verlangt naar vuur, liefde en zingeving.
Jezus droeg een fakkel van trouw en gerechtigheid voor iedereen. Hij schreef niemand af, Hij wist hoe om te gaan met de duistere machten. Zijn devies was dienst-baarheid en liefde. En hij ging er schijnbaar onderdoor.
Ik denk dat wij zo staan als een kleiner wordende groep christenen in een we-reld die niet weet welke waarden nu echt belangrijk zijn. De kenmerken van het door-komen van de nacht is dat we het samen doen, oud met jong, vriend met vijand, eigen volk en vreemdeling, het heet: dienstbaarheid en liefde. Dat toonde Jezus in zijn laatste avond¬maal tijdens de voetwassing. Dit is sindsdien een teken dat we behoren tot de groep van Jezusmensen: dienstbaarheid en liefde.
Als volgelingen van Jezus zijn wij geen toeschouwers in de strijd tussen goed en kwaad, maar deelnemers. Dat lijken grote woorden, maar het gaat gewoon over hoe je met elkaar omgaat, in het verkeer, als hoffelijke deelnemer of als verkeers-hufter, of hier, en als je een fout gemaakt hebt, kun je het dan goedmaken? Kun je vergeving vragen en aanbieden? Waarom hebben meer dan een miljard christenen in de wereld niet de macht om het goede te laten zegevieren? Liefde en dienstbaarheid vormen samen de motor die elke geloofsgemeenschap aandrijft.
Ik geloof jou en ik geloof in jou, wat zijn dat prachtige woorden. Ik wens u een mooie vakantietijd toe, gemoedsrust in regen en in zonneschijn, en een wens dat wij iemand blij kunnen maken met onze woorden van bemoediging en vrede.
Een gezegende zondag!


Naar www.kapucijnen.com

Preken in 2019

2019
21 april, Pasen
Zesde zondag van Pasen
Zevende zondag van Pasen
Pinksteren
Drie-eenheid
Sacramentsdag
13de zondag C
15de zondag C 20ste zondag C

Preken uit andere jaren


2018
Bidden (komt nog)