Het oriëntatieprogramma

Ook op andere pagina's kun je lezen over Oriëntatie.
Wat houdt dat nu eigenlijk in? Lees dat hier!

Het begin

Het Oriëntatieproces begint met enkele weekenden over
de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.
Dit gebeurt niet in een vormingscentrum, maar in een kloostergemeenschap van de Kapucijnen in Velp en van de Clarissen in Megen en Nijmegen. Refter
Wij ervaren al vele jaren dat mensen gevoelig zijn voor de manier waarop Franciscus het evangelie beleefd heeft. Hij gaf zich niet aan God vanwege een bepaalde nood; hij ging gewoon anders leven. Zijn manier van evangelisch leven, in een tijd dat de kerk in verval was, spreekt ook nu nog vele mensen aan. Vooral als het gaat over hedendaagse problemen als: vrede, omgaan met onze aarde, gerechtigheid en solidariteit, soberheid en eenvoud, kerk en geloven. Deze vormen dan ook de basis van onze weekenden.

Het belangrijkste is dat de deelnemers iets van het franciscaanse leven kunnen ervaren door een weekend lang een heel concrete vorm van dat franciscaanse leven te delen: gebed, maaltijd, gesprekken, momenten van rust en ontspanning, in contact komen met "geleefde franciscaanse spiritualiteit".
Daarnaast is er natuurlijk een programma 'voor de weekenders zelf', om meer uitdrukkelijk kennis te maken met de persoon van Franciscus en zijn manier van leven volgens het evangelie.

geen voorwaarden

Voor iedereen: deze weekenden zijn voor mannen en vrouwen van elke leeftijd en geloofsovertuiging, die kennis willen maken met de franciscaanse spiritualiteit of zich daar verder in willen verdiepen.
Voorkennis is niet nodig, al wordt er wel literatuur aanbevolen. Men wordt ook niet bevraagd op wát dan ook, alleen worden er enkele summiere gegevens gevraagd voor de administratie. De enige echte voorwaarde is dat men het leven van de broeders of zusters ter plekke wil delen, en ook met de andere deelnemers in gesprek wil gaan. Een weekend SAMEN dus, in een persoonlijke sfeer. Geen theoretische uiteenzettingen, maar met het accent op het samen delen.

1. Kennismakingsweekend

Het accent ligt, naast het deelnemen aan het leven met de plaatselijke franciscaanse gemeenschap, op het kennismaken met Franciscus. We starten met zijn Zonnelied; proberen zijn leven verder in beeld te krijgen; maken kennis met enkele basiswaarden van het franciscaanse leven; en proberen een en ander heel concreet te vertalen naar het hier en nu.

2. Vervolgweekenden

Na het Kennismakingsweekend is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de z.g. Vervolgweekenden. Vijf weekenden, te volgen in eigen tempo en volgorde, over zes belangrijke thema's uit het leven van Franciscus: Vrede, Solidariteit, Armoede, Milieu en Schepping, Kerk en Geloven en Clara.(Hier vind je de datums).
Deze weekenden vinden allemaal te Velp-Grave plaats. Ook hier ligt het accent echter weer op "het leven delen met de broeders die daar wonen".

3. Verdiepingsjaar

De Oriëntatie op de spiritualiteit van Franciscus wordt afgesloten met een Verdiepingsjaar. Gedurende vier weekenden trekt men met een bepaalde groep op, in het tijdsbestek van een jaar. Samen gaan wij dan de diepte in, zoeken naar een persoonlijke leefvorm. De thema's zijn: Gebed, Zuster- en Broederschap, Ware Vreugde, en afsluitend Zending. Hierna gaat men zijn eigen weg: soms alleen, soms aansluitend bij groepen in de eigen regio; soms gaat men ook als groep verder.

4. Verder...

De laatste tijd zoeken wij naar een vorm om een keer per jaar samen te komen met alle deelnemers van de diverse "verdiepingsgroepen". Dan kijken we hoe het met hun "Zending" gegaan is, en reiken wij eventueel een helpende hand, zodat zij samen of alleen verder kunnen. De bedoeling is steeds, dat iedereen zijn eigen weg gaat vinden in franciscaans Nederland. Samen of alleen verder groeien in de spiritualiteit van Franciscus.

Nieuwsgierig geworden?

Voor meer informatie zie oriëntatie of Stuur een e-mail aan de custos van de oriëntatiebeweging:
Custos Rens Stobbelaar
Postadres:

Minderbroeders Kapucijnen
Custos Oriëntatiewerk
Basilius van Bruggelaan 4
5363 VA Velp-Grave

Voor aanmelding ga naar Aanmelden op hun website

of naar onze homepage