De folder

Al vijfentwintig jaar verschijnt onderstaande advertentie en folder in verschillende kranten en tijdschriften. Misschien komt hij je bekend voor, misschien is hij nieuw.

Oriëntatieadvertentie en folder

Het Oriëntatieproces begint voor velen met het lezen in de krant van deze advertentie of folder:

Franciscus van Assisië
Als je op zoek bent naar mensen
die - zoals Franciscus en Clara van Assisi
zich laten inspireren door het Evangelie:
eenvoud, broederlijkheid, stilte en gebed,

Als je wilt dat die inspiratie
gestalte krijgt
in liefde en inzet
voor medemensen en schepping,

Als je eens kennis wilt maken
met anderen die daar ook mee bezig zijn
dan kan dat
tijdens een oriëntatieweekend.

Je kunt je ook hier opgeven, klik daartoe op het Aanmeldingsformulier

In het kader van de Franciscaanse Beweging
worden deze weekends gehouden bij de
zusters Clarissen en de minderbroeders
Kapucijnen.

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie zie oriëntatie
of stuur een e-mail aan de custos van de oriëntatiebeweging:
Custos Rens Stobbelaar
Postadres:

Minderbroeders Kapucijnen
Custos Oriëntatiewerk
Basilius van Bruggelaan 4
5363 VA Velp-Grave
Voor aanmelding ga naar Aanmeldingsformulier

of naar onze homepage