Met Kap en Koord

Cover MKK 2014/2 Inhoud van jaargang 54, nummer 2, mei 2014:
Op de voorpagina: Gedenkplaats Nederlandse kapucijnen.
Ten geleide, presentatie van het nummer. Colofon.
Kort Kapucijns
Kapucijnen op tv en Facebook - Certificaat voor KVH Tilburg - Kapucijnen op sigarenbandje.
Over de grenzen
Missionarissen op verlof - Opruimenvan mijn archief en dat van de procuur - Kapucijne Teoforo ereburger in Chili
Provincie
Gedenkplaats Nederlandse kapucijnenprovincie een feit
Kort kapucijns
Boek over kapucijnenarchitect verschenen.
Provincie
De mensen achter de namen
Klooster Sluiting kapucijnenklooster Breda in jubileumjaar
Provincie
Het wordt een spannend kapittel
Kort kapucijns
Jezuietenpaus onketent franciscaanse bieroorlog - Herbestemming kloosters gaat door - Franciscaanse en kapucijnse koffie - Kapucijnenkardinaal doet van zich spreken - Internationale aandacht voor dood Servus Gieben
Provincie
Boek als eerbetoon aan kapucijnenarchitect.
Column:
Waterscheiding, door Arie van Diemen, Sumatra.
In memoriam
Adriaan Kimmenai - Gonzalvus Snijders - Servus Gieben
Erfgoed kapucijnen
Mag het iets meer zijn?, door Jacques Wijnen.

of naar onze homepage