Met Kap en Koord

Cover MKK 2013/4 Inhoud van jaargang 53, nummer 4, augustus 2013:
Op de voorpagina: Willem Rovers en zijn broeder ezel.
Ten geleide, presentatie van het nummer. Colofon.
Kort Kapucijns
Jonge Duitse kapucijnen - Pater Jo en Pater Pio.
Interview
Een volkspredikant die naar mensen leerde luisteren - Kapucijn Willem Rovers
Kort kapucijns
Top drie afbeeldingen Franciscus
Over de grenzen
Onze missionarissen op verlof - Nieuwe generale definitor en nieuwe provinciaal Pontianak - In memoriam twee 'missie'bisschoppen.
Internationaal
Voor kapucijnse volksdevotie naar Meersel-Dreef
Provincie
Denkend aan kapucijnen.
Provincie
De ontmanteling van een klooster. Twee antikraakbroeders nog in Breda
Kort kapucijns Ingetogen kapucijn
Provincie
De laatste drie Oelbertkapucijnen
Missie
Gedenkplaatsen buiten Nederland.
Column:
Huwelijksbeletselen, door Arie van Diemen, Sumatra.
In memoriam,
Victor van den Hurk
Kort kapucijns Biechtbellen
Erfgoed kapucijnen
Generale visitatie, door Jacques Wijnen.

of naar onze homepage