Met Kap en Koord: inhoud.

In 2016 loopt de 56-ste jaargang. De vormgeving en de inhoud hebben onze voortdurende aandacht!

Rechtstreeks commentaar aan de redactie kunt u leveren via het eigen e-mailadres van de redactie. Dat is metkapenkoord AT inter.nl.net. In plaats van AT schrijft u dan het apestaartje @

De voorplaten van jaargang 2006 - 2016:

Cover MKK 2006/1 Cover MKK 2006/2 Cover MKK 2006/3 Cover MKK 2006/4 Cover MKK 2007/1 Cover MKK 2007/2 Cover MKK 2007/3 Cover MKK 2007/4 Cover MKK 2008/1 Cover MKK 2008/2 Cover MKK 2008/3 Cover MKK 2008/4 Cover MKK 2009/1 Cover MKK 2009/2 Cover MKK 2009/3 Cover MKK 2009/4 Cover MKK 2010/1 Cover MKK 2010/2 Cover MKK 2010/3 Cover MKK 2010/4 Cover MKK 2011/1 Cover MKK 2011/2 Cover MKK 2011/3 Cover MKK 2011/4 Cover MKK 2012/1 Cover MKK 2012/2 Cover MKK 2012/3 Cover MKK 2012/4 Cover MKK 2013/1 Cover MKK 2013/2 Cover MKK 2013/3 Cover MKK 2013/4 Cover MKK 2014/1 Cover MKK 2014/2 Cover MKK 2014/3 Cover MKK 2014/4 Cover MKK 2015/1 Cover MKK 2015/2 Cover MKK 2015/3 Cover MKK 2015/4 Cover MKK 2016/1 Cover MKK 2016/2 Cover MKK 2016/3 Cover MKK 2016/4

Inhoud van jaargang 56, nummer 4, november 2016:
Met Kap & Koord Op de voorpagina: Voorpagina van het boek van Jan Jacobs over de Geschiedenis van de Nederlandse kapucijnen.
Ten geleide, presentatie van het nummer. Colofon.
Kort Kapucijns
Kapucijnenknuffel - Aanslag in kapucijnenkerk in Medan - Jaarlijkse Piodag in Meersel-Dreef
Over de grenzen
Tanzanis: missie voltooid - Onze missionarissen - Gasten - De procuur, einde in zicht
Kort kapucijns
De terugkeer van de kapucijnen - Moeder Vincent van Gogh en kapucijnen waren buren - Franciscaanse oriëntatie via kloosterweekends
Interview
Riet van Ingen maakte 609 pijen voor kapucijnen
Kort kapucijns
Eerste kapucijnen leefden in en rond Camerino - Popup Kloosterboek Breda
Special Jan Jacobs
Van misdienaar inHoensbroek tot hoogloeraar kerkgeschiedenis in Tilburg
Special Jan Jacobs
Bij de kapucijnen stond de leefgemeenschap voorop
Special Jan Jacobs
Corrie Vervest spitte hele kapucijnenarchief door
Special Jan Jacobs
Uitnodiging boekpresentatie 3 december 2016
Kort kapucijns
Den Bosch: ubuntu-filosofie - Eliavieringen in Tilburg - Christelijke meditatie
Interview
Kapucijn Jacques Wijnen, creatieve pelgrim die steeds vooruit keek
Column:
Lastposten, door Arie van Diemen, Sumatra.
Kort Kapucijns
Kapucijnenmissionaris weigerde inenting en bezweek aan de pokken
In Memoriam
Bart Janssen
Erfgoed kapucijnen
Over het gebruik der spreekkamers, door Jacques Wijnen.


Voor een gratis abonnement op ons contactblad voor uzelf of voor een ander:
schrijf een briefje naar Administratie Met Kap en Koord - Korvelseweg 165 - 5025 JD TILBURG
of vul de onderstaande bon in:

Uw gegevensHebt u nog opmerkingen?
Aanvraag verzenden

Abonneren per brief:
Met Kap en Koord, Administratie
Kapucijnenklooster
Korvelseweg 165
5025 JD TILBURG
E-mail: kapenkoord@gmail.com