Zoroastersymbool

Vrede: Zoroaster-gebed om vrede

Wij bidden tot God
om alle ellende uit de wereld uit te rukken:
dat begrip het wint van onwetendheid
dat vrijgevigheid het wint van onverschilligheid
dat vertrouwen het wint van minachting
dat de waarheid het wint van valsheid.
Naar www.kapucijnen.com

Meditaties rond Vrede


Afrikaans gebed om vrede
Baha'i gebed om vrede
Bevrijdingsdag
Chinees sprookje
Christelijk gebed om vrede
Dodenherdenking
Dodenherdenking 2
Groot en klein
Hindoe-gebed om vrede
Indianengebed om vrede
Instrument van vrede
Jain-gebed om vrede
Joods gebed om vrede
Kindsoldaten
Kruikje
Moslimgebed om vrede
Prayer for peace
Sikh-gebed om vrede
Steen
Stilte
Terezin
Vrede
Vrede en alle goeds
Vrede voor jou
Willem van Oranje
Zoroaster-gebed om vrede

Meditaties over andere thema's


Antonius
Bidden
Bijbel
Clara
Franciscaans
Gedichten
Islam
Kapucijns
Mensen
Mieke van Baal
Sociaal
Vrede